Safija Hamidovic, Hanne Nyeng, Kasper Johan Wismar Hansen og Marlene Svane er enige om, at det var en stor fordel, at hele holdet var fra samme kommune, og at undervisningen foregik lokalt. Foto: Michael Drost-Hansen

Den digitale og teknologiske udvikling skal meget højere op på dagsordenen i Fredericia Kommune! Det var med det mantra, fællestillidsrepræsentant Marlene Svane kontaktede kommunernes udviklingscenter Komponent – hun ville høre, om de ikke kunne oprette et kommunomhold i Fremtidens digitale administration for de af kommunens HK’ere, der var interesserede. Og det ville de heldigvis gerne, så Marlene Svane arrangerede et orienteringsmøde, og det resulterede i, at 11 af kommunens medarbejdere meldte sig.

- Jeg har erfaring med, at det giver et super godt samarbejde og netværk på tværs af kommunen, når kompetenceudvikling bliver afholdt lokalt. Og ikke mindst var det en fantastisk mulighed for at få vores digitaliseringsafdeling med ind over, forklarer Marlene Svane.

Holdet på 11 personer var en god blanding af skolesekretærer og andre administrative medarbejdere fra både ydelse, plan, byg og miljø og børn og unge, så store dele af kommunen var repræsenteret. Og det har været supergodt, fortæller Safija Hamidovic, der er skolesekretær.

- Vi kendte ikke hinanden på forhånd, men vi har det til fælles, at vi er fra den samme kommune, vi har den samme digitaliseringsafdeling, og vi arbejder med de samme systemer. Så det var en stor fordel, at hele holdet var her fra kommunen, forklarer Safija Hamidovic, mens hendes kollega Hanne Nyeng supplerer:

- Det var utroligt værdifuldt, at vi har så mange fælles referencerammer. Det er trygt og rart og mere effektivt, hvis man gerne vil ud over stepperne. Det er klart, at nu hvor vi er 11 medarbejdere, der har den samme uddannelse, så er der mere fokus, og vi er 11 medarbejdere fra flere forskellige steder i kommunen, der brænder for det her, lyder det fra Hanne Nyeng, der ligesom Safija Hamidovic arbejder som skolesekretær.

Meget projektledelse

Helt overordnet har holdet fået en god indføring i nye teknologier og lært at se nye muligheder i deres opgaver. De er blevet klogere på digitaliseringspolitik helt fra EU-direktiver til det landspolitiske og fælleskommunale.

Marlene Svane, som også deltog i undervisningen, blev selv overrasket over, hvor meget projektledelse, der er i tilgangen til digitalisering.

- Der er rigtig meget planlægning, strategi og projektledelse, når man skal have automatiseret en arbejdsgang. Og der er både meget politik og psykologi i at få implementeret en digital løsning på en manuel håndtering: Hvordan kan vi sælge projektet, hvem skal involveres og hvilke gevinster er der? Man skal hele vejen rundt for at komme i mål, forklarer hun.

Hanne Nyeng fortsætter:

- Vi er blevet undervist i problemstillingerne og fagsystemerne. Vi skal ikke være digitaliseringskonsulenter eller projektledere – men vi skal identificere arbejdsgangene og samarbejde med digitaliseringskonsulenter og jurister, når vi skal have udviklet noget. Vi kender opgaverne, men ikke løsningerne.

Alt i verden er muligt

Underviseren på Fremtidens digitale administration gjorde meget ud af at fortælle de 11 kursister, at de ikke måtte se begrænsninger. De skulle forestille sig, at alt i verden var muligt – og så byde ind med det udgangspunkt. Resten er så op til digitaliseringsafdelingen, som også var med på en del af undervisningen.

- Det var en super positiv oplevelse. Det er praksisnær virkelighed, der møder teori og bliver til digitalisering. Der var ild i øjnene på medarbejderne, og vi er allerede i gang med at eksekvere på flere af projekterne fra undervisningen, fortæller Kasper Johan Wismar Hansen, der er digitaliseringskonsulent i Fredericia Kommune.

Han understreger, at det giver langt mere værdi, når medarbejderne eksempelvis selv bringer små ”irritationsmomenter” frem i lyset, der kan digitaliseres.

- Vi har ikke den faglighed, medarbejderne har, så det her samspil er virkelig værdifuldt. Hvis vi sætter strøm til noget, medarbejderne ikke synes er fedt eller kan se værdi i, så er det meget svært at få ud over rampen. Det er i fællesskab, at vi skaber værdi både for borgerne, medarbejderne og kommunen som helhed, forklarer han.

Og samarbejdet på tværs og med digitaliseringsafdelingen har været topmotiverende, fortæller Marlene Svane.

- Al digitalisering er jo en investering. Det er ikke bare et fingerknips – man kan ikke bare automatisere og så forvente, at man f.eks. med det samme sparer en masse penge. Det skal tænkes ind, bygges op og drives. Og det er her HK’erne kommer ind. Vi skal være med til at drive den udvikling, ikke mindst til gavn for borgerne. Vores opgaver ændrer sig, og vi skal understøtte digitaliseringen, forklarer hun.

Safija Hamidovic supplerer:

- Det har været rigtig godt at få den her uddannelse, den har givet mig indsigt og helt nye perspektiver på arbejdet med digitalisering, og jeg vil helt klart anbefale den til andre.

uddannelse

Tre trin i HK’ernes digitale udvikling

Online-kursus:

Grundlæggende teknologiforståelse

Kurset ”Grundlæggende teknologiforståelse” giver deltagerne viden om, hvordan robotterne arbejder. Du får også skærpet dit blik for, hvor det er relevant at lade robotter og anden automatisering arbejde for dig. Dette kursus ruster dig til at være en aktiv del af implementeringen af robotter og andre former for automatiseringer.
Mere information og tilmelding her


Online-kursus:

Fremtidens HK’er

Kurset tilbyder deltagerne viden om de teknologier, der er på vej ind på de kommunale og regionale arbejdspladser. Du får den nødvendige viden, så du kan bringe dig selv i spil på din arbejdsplads i forhold til udvikling af digitalisering og automatisering.
Med kurset får du blandt andet kompetencer til at vurdere om teknologierne kan anvendes i din og dine kollegers arbejdsopgaver.
Mere information og tilmelding her 

Kommunom-modul:

Fremtidens digitale administration

På kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” lærer deltagerne blandt andet at finde de digitale gevinster og effektivisere ved arbejdsgangsanalyser. Du bliver på modulet klædt på til at udarbejde konkrete forslag til digitalisering af din egen arbejdsplads, herunder at vurdere de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser.
Samtidig får du en forståelse af, hvordan digitaliseringen påvirker organisationen og kulturen på arbejdspladsen, og hvordan kolleger reagerer i forbindelse med indførelsen af nye effektive arbejdsgange.
Mere information og tilmelding her