Fagsystemet – KY Kommunernes Ydelsessystem har i flere kommuner automatisk sænket borgeres kontanthjælp og uddannelseshjælp med henvisning til den såkaldte 225-timers regel. Og det er sket per automatik, uden at der var truffet en afgørelse inden.

Det har fået såvel STAR som Kombit til at skrive ud til kommunerne.

Budskabet er, at sagsbehandlere skal have særlig opmærksomhed på, at der træffes rettidig afgørelse om, hvorvidt en borgers ydelse skal reduceres i situationer, hvor KY genererer en opgave til ydelsescentret i kommunen herom.

Følg denne workaround

Problemet skyldes til dels en opsætning i KY, som endnu ikke virker 100 procent, fordi der genereres automatiske beslutninger om nedsættelse.

Kommuner og sagsbehandlere er tidligere blevet instrueret i en workaround, der skulle opfange fejlen – og dermed undgå forkert administration.

I brevet fra Kombit understreges det: ”At hvis kommunerne følger anvist workaround, og sagsbehandler rettidigt tager stilling til genberegningsopgaven samt kontrollerer, at borger opfylder betingelserne for nedsættelse/bortfald, inden opgaven godkendes, vil der ikke ske uretmæssig automatisk nedsættelse eller bortfald af borgers ydelse”.

Kombit igangsat følgende initiativer

  • Bestilling hos leverandøren Netcompany af udtræk over, hvilke borgere der er nedsat i ydelse således, at kommunerne kan få overblik. De berørte kommuner vil modtage udtræk, så snart de er klar.
  • Kombit inviterer igen til webinar, hvor workaround vil blive gennemgået, og alle kommuner vil modtage den skriftlige vejledning. Det er yderst vigtigt, at denne workaround bliver implementeret, da det ikke er muligt at deaktivere den nuværende automatik.
  • Kombit beder kommunerne om at bekræfte implementering af workaround som udmeldt 29. september 2022 på KYs driftsite. I den forbindelse vil KOMBIT oprette en KLIK-opgave.
  • Kombit tager kontakt til Udbetaling Danmark for at sikre den korrekte sagshåndtering i de sager, hvor borger modtager andre ydelser og en eventuel oprydning af sager om 225-timersreglen kan påvirke udbetaling af disse andre ydelser. KOMBIT holder kommunerne orienteret.

    Læs også: Fejl i KSD gav fejludbetalinger for 100 millioner