De nordjyske vindere på Klub 120-konferencen
De tre dommere i baggrunden og de nordjyske vindere med deres præmier. Kassen indeholdt sunde og mindre sunde lækkerier samt lidt drikkevarer. Foto: Lars Friis

Efter oplæg om lokallønnens udvikling og gode forhandlingskompetencer var det tilhørernes opgave at kombinere oplæggenes indhold og deres egne erfaringer med lokale lønforhandlinger. En udlodning af en præmie for det bedste forslag til bedre lønforhandlinger satte gang i engagementet hos de 200 deltagere i 2023-udgaven af Klub 120.

Vinderens titel gemmer sig bag overskriften, hvor bogstaverne i ”SMIL” står for fire ord. Forklaringen kom fra vindergruppens talsperson, Joan Bech Olesen, fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital. Bogstaverne med versaler står for

  • S – Spørgende
  • M – Motiveret
  • I – Integrativ
  • L – Lydhør

Forslaget bygger i vid udstrækning på forhandlingseksperten Søren Viemoses tanker om gode forhandlingskompetencer. Det lidt nørdede begreb ”integrativ” dækker over, at forhandlingssituationen forsøger at tage højde for alle parters interesser og tager sit udgangspunkt i, at alle ønsker at finde en løsning. Den indstilling fører ofte til kreative og overraskende resultater.

Eksempler på andre forslag

Udviklingen af ideer førte til mange andre gode forslag om bl.a. løbende relationsskabelse, fx et ”relationsårshjul”, mere åbenhed om løn, strategier for uformelle rum, mere erfaringsudveksling blandt tillidsrepræsentanter og etablering af en uddannelse i fællesskab med TR, ledelse og HR.

Et forslag gik på, at TR-vilkårene skal sikre bedre tid, for lønforhandlinger er krævende og foregår hele året. I forhold til forhandlinger skal man som TR både så, vande, gøde og give opmærksomhed, lys og varme, før man kan høste frugterne.

Alle ideer er samlet i et Word-dokument.