Kate Kengen - foto Tom Gotfred

Formanden for HK Danmarks Domstole, Kate Kengen, bliver medlem af Rørdamudvalget. Foto: Tom Gotfred

Voksende sagsbunker ved domstolene skaber bekymring for det danske retssystem. De meget lange sagsbehandlingstider risikerer nemlig at underminere retssystemet og dermed ødelægge retssikkerheden blandt danskerne.

Der mangler kort sagt hænder til at klare opgaverne ved domstolene. Men ingen midler er blevet afsat til at ansætte flere medarbejdere for at få styr på sagsbunkerne.

Daværende justitsminister Mattias Tesfaye (S) nedsatte derfor et udvalg, der nu skal undersøge tiltag, som kan munde ud i konkrete forslag til at lette presset på domstolene. Formanden for udvalget er den netop afgåede højesteretspræsident Thomas Rørdam. Udvalget har af den grund fået tilnavnet ’Rørdamudvalget’.

Og der kommer til at være en meget vigtig deltager ved forhandlingsbordet for HK’erne ved domstolene. Formanden for HK Danmarks Domstole, Kate Kengen, er nemlig blevet udpeget som HK Stats repræsentant i Rørdamudvalget. Det fremgår af et såkaldt ’beskikkelsesbrev’ underskrevet af SVM-regeringens justitsminister Peter Hummelgaard.

”Den helt oplagte udnævnelse”

- Det er meget tilfredsstillende, at HK Stat og vores medlemmer har fået en repræsentant i udvalget. Og Kate Kengen har været med i alting de seneste 30 til 40 år. Så der er ingen tvivl om, at Rørdamudvalget med udnævnelsen af Kate har fået den helt rette person med ekstrem stor faglighed og viden på området, siger HK Stats formand Rita Bundgaard, som selv er blevet udnævnt til suppleant i udvalget.

LÆS OGSÅ: Kate bliver på jobbet, til hun fylder 73

Kate Kengen har et indgående kendskab til de administrative og juridiske processer ved domstolene. Og hun har endvidere indtil for nyligt været mangeårigt medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse, mens hun også indgår i HK Stats tværgående arbejdsgruppe, der har til formål at komme med forslag til en optimering af straffesagskæden på tværs af kæden. Så Kate Kengen er ifølge Rita Bundgaard den helt oplagte udpegning, når domstolene skal reddes:

- Kate kender til alt, hvad der foregår ved domstolene. Og det er et godt signal, at vores fagforening er med til at løse problemerne ved domstolene. Udpegningen af Kate er en betydelig sejr for vores politiske interessevaretagelse i HK Stat. Det er vigtigt, at vi deltager i arbejdet på lige fod med blandt andre Dommerforeningen, siger Rita Bundgaard.

Rørdamudvalget har af Justitsministeriet fået til opgave at være en aktiv medspiller i forberedelsen af en ny aftale om domstolenes økonomi fra 2024 og fremefter. Udvalget skal ifølge ministeriet ”identificere og kvalificere realistiske tiltag, der adresserer domstolenes udfordringer, og som vurderes at kunne medvirke til en smidiggørelse eller effektivisering af sagsbehandlingen ved domstolene”.