Christian Liebing og Rita Bundgaard

-I en tid med hård konkurrence om arbejdskraften i Danmark er der ekstra grund til, at man som arbejdsgiver lægger sig i selen, siger Rita Bundgaard. Hun skal i 2024 sidde overfor den ny direktør Christian Liebing (t.v.) og finansminister Nicolai Wammen for at forhandle overenskomst.

Det er en herre med stor erfaring fra centraladministrationen, der om få uger indtager posten som direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 50-årige Christian Liebing er uddannet cand. polit og kommer fra en stilling som departementsråd i Statsministeriet. Tidligere har han blandt andet været direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det skriver Medst i en pressemeddelelse.

Finansministeriets departementschef, Peter Stensgaard Mørch, glæder sig til at byde Liebing velkommen.

”Med solid erfaring fra hele styringskæden – lige fra daglig drift i en styrelse til betjening af regeringens centrale udvalg - og med en utrolig stærk faglighed og udpræget evne til at finde løsninger, er Christian den helt rigtige til at stå i spidsen for arbejdet med at forhandle overenskomster samt at understøtte og udvikle statens ledere og arbejdspladser,” siger departementschefen.

Konkurrence om arbejdskraft kræver handling

HK Stats formand Rita Bundgaard er en af dem, som kommer til at samarbejde og krydse klinger med den nye førstemand i det statslige arbejdsgiverkontor. Både som formand for statens HK’ere og ikke mindst som topforhandler for alle statens medarbejdere ved overenskomstforhandlingerne i 2024. Hun ser frem til samarbejdet med Christian Liebing.

- På vegne af de mange dygtige, engagerede og travle medarbejdere ude på statens mangeartede arbejdspladser tør jeg godt sige, at forventningerne til den ny topledelse i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er store. Der er klart behov for fortsat at udvikle og nytænke rammerne for de statslige arbejdspladser, så de også i fremtiden er attraktive for medarbejderne. I en tid med hård konkurrence om arbejdskraften i Danmark er der ekstra grund til, at man som arbejdsgiver lægger sig i selen, siger Rita Bundgaard.

Hun understreger, at samarbejdet mellem de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ikke kun foregår, når overenskomsterne skal fornys.

- Vi har et løbende samarbejde om både forvaltningen af overenskomsterne og om de vigtige udviklende partsprojekter, som vi deler med de statslige arbejdsgivere. Det gælder fx, fokus på kompetenceudvikling hvor vi igennem fonden til kompetenceudvikling supplerer den indsats en arbejdsgiver altid skal have på dette område, et partnerskab for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser og samarbejdet om at udvikle de nye lønsystemer i staten, forklarer Rita Bundgaard.

Med SMV-regeringens tiltræden rykkede det statslige arbejdsgiverkontor tilbage til Finansministeriet efter 3 år med skatteministeren som statens øverste arbejdsgiver. Den tilbagevenden til tidligere praksis passer de statsansattes chefforhandler godt.