Besøg hos Hummelgaard

HK Stats delegation, som var på besøg i Justitsministeriet 3. februar 2023: Fra venstre: Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstole, Michael Erhardsen, næstformand i HK Politiet og Anklagemyndigheden, justitsminister Peter Hummelgaard og formand for HK Stat Rita Bundgaard. I mødet deltog også analysechef i HK Stat Thomas Lynge Madsen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har nok at se til. Blandt andet med at få styr på de stadigt længere sagsbehandlingstider i retssystemet.

Ofre og forbrydere må vente måneder på at straffesager bliver afgjort, mens borgere og virksomheder må vente år og dag, før deres civilretlige sager kommer for en dommer. Så sent som torsdag formiddag blev Hummelgaard udfrittet i Folketingets retsudvalg om, hvordan han vil løse problemerne.

Fredag eftermiddag tog han imod en delegation fra HK Stat med formand Rita Bundgaard i spidsen. Med på holdet havde hun Kate Kengen, formand for HK’erne ved Danmarks Domstole og netop udpeget til Rørdamudvalget, som er gået i gang med at analysere og finde konkrete forslag til løsninger på de lange sagsbehandlingstider i retterne.

LÆS OGSÅ: HK'er får plads i udvalg, der skal redde domstolene

Som repræsentant for HK’ere i politiet og anklagemyndigheden deltog Michael Erhardsen, der er næstformand for landsklubben HK Politiet og Anklagemyndigheden og selv ansat i Midt- og Vestjyllands Politi. Bevæbnet med fagforeningens pointer og forslag på print til ministeren sekunderede HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen.

- Vi præsenterede den ny justitsminister for det fornuftige princip om at lade medarbejdere med de rette kompetencer løse de rette opgaver. Også på Justitsministeriets område kan man på den måde sikre de mest hensigtsmæssige arbejdsgange. Både når det gælder at nedbringe domstolenes lange sagsbehandlingstider, løse Kriminalforsorgens akutte mangel på fængselsbetjente og sikre et endnu mere velfungerende politi er det vigtigt, at politikerne har fokus på den rette sammensætning af medarbejderne, sagde Rita Bundgaard efter mødet.

Politi er ikke kun ansatte i uniformer

Michael Erhardsen fra HK Politiet og Anklagemyndigheden var på samme linje i sit budskab til Peter Hummelgaard.

- Jeg fremhævede over for ministeren, at politiet ikke kun er mænd og kvinder i uniformer. Derfor er det vigtigt på politisk niveau at have fokus på fagligheden – og ikke kun på politifaglighed, når vi skal styrke også dette led i straffesagskæden. Mit råd var at lade HK’ere varetage de administrative opgaver og lad politiuddannede løse politiopgaver, sagde Michael Erhardsen.

På et åbent samråd i Retsudvalget 2. februar om de lange ventetider ved domstolene blev justitsminister Hummelgaard spurgt, hvad han anser for at være en rimelig ventetid ved domstolene. Han svarede, at han hverken turde, ville eller kunne sætte et konkret måltal på, fordi han ikke har et fagligt belæg for at gøre det. Og at han ville afvente Rørdamudvalgets konklusioner.

Minister afventer udvalg med HK-deltagelse

På samme måde henviste han til Rørdamudvalget, da han blev spurgt om, hvorvidt en genindførelse af retssekretærerne – som er HK’ere – kan give byretsdommerne mere tid til at behandle sager, fordi de ikke selv skal bruge tid på at logge og gemme data og andet arbejde.

Justitsministeren svarede, at han ser frem til, hvad Rørdamudvalget ender med at foreslå.

- Det er nok noget af det, der vil blive holdt øje med som en del af Rørdamudvalgets konklusioner. Udvalget er jo sammensat af en lang række mennesker, som er vant til at arbejde med de her sager og ved, hvor der skal forenkles. Vi valgte jo også at udvide udvalget med deltagelse fra HK Stat. Det vil sige dem, der normalt har udfyldt kontorfunktionærfunktionerne, sagde Hummelgaard.

Som nævnt er HK Stats deltager i udvalget Kate Kengen. Lige som ministeren vil hun ikke tage forskud på Rørdamudvalgets konklusioner. Men under mødet med justitsministeren understregede hun, at der skal en langsigtet plan til for at genoprette domstolene. Og planen skal blandt andet betyde en løbende ansættelse af jurister og kontorpersonale. Det kræver bevillinger. Også en udvidelse af kontorpersonalets arbejdsområder bør indgå i planen, sagde Kate Kengen til justitsministeren.

Både hun og de øvrige deltagere kaldte mødet vellykket og talte bagefter om en justitsminister, der havde lyttet og spurgt ind til deres forslag.