to kolleger taler sammen

Det nye akademimodul "Kommunikation i praksis" styrker dig i at kunne kommunikere overbevisende med de mange interessenter, du møder i det hverv som tillidsrepræsentant, fx medlemmer, ikke-medlemmer, ledere og på SU-møder. Modelfoto: Nils Lund Pedersen.

"Kommunikation i praksis" er en ny, unik og handlingsorienteret uddannelse på akademiniveau for dig, som er tillidsrepræsentanter i HK Stat.

På forløbet får du 7 dages specielt tilrettelagt undervisning i grundlæggende kommunikationsteorier, som du også afprøver i praksis. Du får indblik i retorikkens nøglebegreber, og du lærer præsentationsteknik. Derudover har HK Stat tilkøbt 3 dage med særligt fokus på at være tillidsrepræsentant i HK Stat: En introdag, hvor I lærer hinanden at kende og får afstemt forventninger, en dag om organisationsforståelse og en ekstra dag om præsentationsteknik.

LÆS OGSÅNedtælling i gang til nye aktiviteter i TR-fonden

Læs mere om uddannelsen, meld dig til nu eller oplys, om du er interesseret i et senere forløb. Unik TR-uddannelse: Kommunikation i Praksis

Det første uddannelsesforløb foregår på Zealand i Roskilde med studiestart 24. april. Undervisningen er fordelt over 10 dage i blokke a 2-3 dage og slutter 26. juni med en mundtlig eksamen baseret på et mindre skriftligt oplæg. Forløbet giver dig 10 ECTS-point.

Hvis der er tilslutning til det, begynder et tilsvarende forløb i efteråret to forskellige steder i landet.   

Udgangspunkt i egen hverdag

Uddannelsen bliver betalt af TR-fonden, som er en del af din overenskomst. Bog og forplejning er inkluderet, og du får refunderet din transport til og fra kursusstedet.

Kommunikationsrådgiver Louise Lindhagen er underviser på uddannelsen. Hun ser frem til at arbejde med deltagere, som alle er tillidsrepræsentanter i staten.

- Der er mange fordele ved, at de har arbejdsområdet til fælles og kender hinandens udfordringer. Det gør det nemmere at finde cases, som alle kan relatere til, fortæller hun.

For at hun kan målrette undervisningen, vil deltagerne efter tilmelding modtage et spørgeskema med nogle få spørgsmål om deres kommunikative styrker og udfordringer i TR-rollen.

Også en gevinst for arbejdsgiveren

Med det nye uddannelsesforløb mener udviklingskonsulent i HK Stat Marlene Holm, at man som tillidsrepræsentant får et godt supplement til HK's øvrige uddannelsestilbud, og at indholdet rammer præcist ned i den del af TR-rollen, der går ud på at skabe motivation og interesse for videre- og efteruddannelse på arbejdspladserne.

- At skabe relationer og at motivere og sparre med kollegerne er en stor del af rollen som tillidsrepræsentant, og der gavner det at kunne kommunikere overbevisende og klart om fx efteruddannelse og kompetenceudvikling til tillidsrepræsentantens mange interessenter, eksempelvis medlemmer, ikke-medlemmer, ledere og på SU-møder, fortæller Marlene Holm, som er projektleder for TR-fonden.

De færdigheder, du får på uddannelsen, vil derfor også komme din statslige arbejdsgiver til gode.   

For at uddannelsen kan gennemføres, skal der være mindst 10 deltagere, og der er plads til 22.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet