Mica Fugl Paulsen

Det var lidt en omvæltning at komme fra jobbet som coronasekretær til sekretær i Sundhedsjura, siger Mica Fugl Paulsen. Foto: Tomas Bertelsen.

Hvorfor skifter du job?

Jeg startede i Styrelsen for Patientsikkerhed i 2021 som coronasekretær i den enhed, der hedder Tilsyn og Rådgivning Øst. Jeg har altid gerne villet arbejde inden for sundhedsjura, så da dette stillingsopslag kom, tænkte jeg, at det måtte være noget for mig. Muligheden var bare lige foran mig, så jeg blev nødt til at søge jobbet. Sundhedsloven er et interessant område, synes jeg. Det er virkelig spændende.

Hvad skal du lave i dit nye job?

Jeg står for administration af vores kontorpostkasse, hvor jeg skal sende de enkelte henvendelser videre internt og journalisere dem ind på sager samt oprette sager på nye henvendelser. Det kan handle om behandlingssteder, der markedsfører sig forkert eller kosmetiske behandlingssteder, hvor de laver behandlinger som fx filler, selv om de ikke må. Eller det kan være borgere, der skriver til os om sundhedsfaglige behandlinger.

Hos Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed varetager vi den juridiske del af det overordnede tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på sundhedsområdet. Hver uge har vi et såkaldt taskforcemøde, hvor lægerne og juristerne drøfter de tilsyn, de har været ude på. De beslutter, om der skal gives en henstilling eller foretages et påbud eller et forbud i de sager, hvor der er større eller kritiske problemer med patientsikkerheden. Det kan fx være tandlægeklinikker, der ikke har rengøringen i orden, har svært ved at journalisere korrekt ind på patientjournalerne eller ikke får patienternes samtykke.

Sanktionerne offentliggøres inde på autorisationsregistret, og det er sekretærernes opgave. Det er meget interessant at skulle gøre det. Der er rigtig mange sager, og det har overrasket mig.

Vores enhed Sundhedsjura består af tre juridiske sektioner. Jeg sidder med det organisatoriske fx tandlægeklinikker, en anden sekretær sidder med individområdet fx læger eller sygeplejersker, og en tredje sekretær varetager ældreområdet fx plejehjem.

Hvilke udfordringer er der ved at skifte job?

Det var lidt en omvæltning at komme fra jobbet som coronasekretær til sekretær i Sundhedsjura. Jeg gik fra kun at have en sagsgruppe til lige pludselig at have mange forskellige sagsgrupper. Det var det mest udfordrende, selv om jeg havde lært at journalisere.

Men det er gået godt. Man føler virkelig, at man sidder og laver noget vigtigt. Men jeg er jo også med til at sikre patientsikkerheden.