Vi  opfatter den uforhandlede afskaffelse af store bededag som et utidigt og uhørt indgreb i de overenskomster, de faglige organisationer indgår med såvel private som offentlige arbejdsgivere. Bestyrelsen for de statslige HK’eres fagforening tager skarpt afstand fra regeringens ensidige beslutning.

Der er gode grunde til, at den danske arbejdsmarkedsmodel bliver rost, beundret og udforsket i mange andre lande. En af de væsentligste årsager er, at vi med modellen formår at skabe holdbare og legitime aftaler om vilkårene for både lønmodtagere og arbejdsgivere - uden indblanding fra lovgivningsmagten.

Med beslutningen om ikke at fastholde denne styrke i en dansk arbejdsmarkedsmodel gør regeringen sig skyldig i et eklatant fejltrin. Vi opfordrer stærkt regeringen til at lære af denne fejl.

Hele samfundet har brug for fortsat respekt om den danske model. Hvis ikke vi fremover kan regne med, at indgåede aftaler og overenskomster er uden for lovgivernes rækkevidde, vil det underminere tilliden til hele overenskomstsystemet.

hvede