Grafisk gruppe

Når vi udgiver en lønstatistik, skal den indeholde så mange indberetninger som overhovedet muligt, for det gør den selvsagt mere troværdig at referere til ved en lønforhandling. Derfor er det også vigtigt, at flest muligt selv sørger for at få indberettet sine lønoplysninger, og det er mange heldigvis gode til. Men det kan blive endnu bedre, så hermed også en appel til alle om at reagere, når I til oktober igen modtager mailen fra HK.

Da vi skrev forordet til lønstatistikken sidste år, skete det i lykkelig uvidenhed om de dramatiske begivenheder ude i verden, der lå lige om hjørnet, og som for alvor satte skub i en inflation, der har været historisk høj og slået store huller i de fleste husholdningsbudgetter.

Det er en udvikling, der nok mere end nogensinde gør det nødvendigt at få forhandlet sig til mere i lønningsposen, og her er lønstatistikken et uundværligt redskab. Både når du skal finde en sammenlignelig løn, og når du har brug for tips og tricks til, hvordan du forbereder dig til lønsamtalen.

Et kig på nøgletallene afslører, at der allerede i de indsamlede tal kan aflæses tegn på en forstærket lønudvikling. Hvor der sidste år blev opgjort en relativ lønstigning på 1,2 % for medlemmerne af Grafisk Gruppe, er det tilsvarende tal i år 2,5 %. Men det er naturligvis stadig ikke i nærheden af at kunne måle sig med stigningerne i forbrugerpriserne.

Du finder lønstatistikken her

Helt ligesom det har været tilfældet de seneste mange år, halter de timelønsansatte også denne gang lidt efter funktionærerne med en relativ lønstigning på 1,8 %.

Også hvad ligeløn mellem kønnene angår, må vi desværre konstatere, at der stadig er et godt stykke vej at gå, eftersom mændene i lighed med sidste år er godt og vel 8 % bedre lønnet end kvinderne.

Der er med andre ord nok at snakke om, når I sætter jer over for chefen, men vi håber, at I trods det ekstraordinært svære udgangspunkt vil få nogle gode og udbytterige lønforhandlinger.