Næstformand i HK Kommunal, Pia Lund Jeppesen, præsenterer de ti pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats

Næstformand i HK Kommunal, Pia Lund Jeppesen, præsenterer de ti pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats. Foto: Jens Laursen.

HK Kommunals 10 pejlemærker

Her kan du se HK Kommunals 10 pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats. 
Hent oversigten i en større udgave her.

- Vi vil en beskæftigelsesindsats, der er bygget på tillid og indrettet endnu mere efter borgernes individuelle behov, og hvor medarbejderne har kompetencer og mandat til at lave de gode løsninger, der passer til den enkelte borger. Jobcentre landet over har jo vist, at det er det, der skal til, især når borgerne har andre udfordringer end ledighed.

Sådan lød det fra HK Kommunals næstformand Pia Lund Jeppesen ved præsentationen af de ti pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats, der netop er vedtaget af en enig bestyrelse for HK Kommunal.

Samtidig er det ifølge HK Kommunals næstformand vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats fortsat spiller en stor rolle.

- For det er jo netop i matchet mellem den ledige og virksomheden, at beskæftigelsesindsatsen har vist sit værd. Også for borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Og derfor er den kommunale forankring afgørende, så man kan koordinere indsatsen på tværs af forvaltninger, siger Pia Lund Jeppesen.

Mindre detailstyring - færre formalia

Næstformanden peger også på, at den fremtidige indsats skal være kendetegnet af færre centralt fastsatte regler og proceskrav.

- For detailstyringen og de mange formalia står ofte i vejen for, at man sammen med borgeren kan lave den bedste løsning. Vi skal have fundet en ny balance, så fremtidens beskæftigelsesindsats får friere rammer, men uden at sætte borgernes retssikkerhed over styr, lyder det fra Pia Lund Jeppesen.

Baggrunden for HK Kommunals nye udspil er SVM-regeringens forslag om at lukke jobcentrene og spare tre milliarder kroner på beskæftigelsesområdet.

Hvis regeringens forslag bliver realiseret, kan det ifølge Pia Lund Jeppesen ikke undgå at få alvorlige, negative konsekvenser for såvel de ledige som for hele den aktive arbejdsmarkedsmodel, hvilket en række forskere også har peget på den seneste tid.

Milliardbesparelser uden retning

Den danske beskæftigelsesindsats har igennem en årrække leveret resultater, der skeles til med beundring i store dele af den vestlige verden. Ikke desto mindre har jobcentrene været udsat for omfattende kritik, især på baggrund af en række mediehistorier om borgere, der har haft dårlige oplevelser.

På det overordnede plan har jobcentrene leveret varen, mener HK Kommunals næstformand.

Langt de fleste ledige er ifølge Pia Lund Jeppesen glade for den indsats og de medarbejdere, de møder på jobcentrene. Ikke desto mindre har regeringen nu meldt ud, at jobcentrene skal nedlægges. Men regeringen har ikke sagt mange ord om, hvad der skal træde i stedet.

- Det hjælper vi dem gerne med, og vi skal naturligvis tage udgangspunkt i alt det, der virker. Vi skal skabe bedre rammer for, at indsatsen kan komme endnu flere borgere til gode, siger næstformanden om baggrunden for, at HK Kommunal nu har offentliggjort sit bud på en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Nytænkning på basis af viden og erfaringer

Beskæftigelsesindsatsen har igennem de sidste ti år udviklet sig og knopskudt, så en lang række meget forskelligartede borgergrupper nu har en indsats med udgangspunkt i jobcentret.

– Det handler jo ikke alene om nogle bygninger med et jobcenter-logo på. Der er elementer af social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik i spil, og en stor del af de borgere, der i dag bruges mange jobcenterressourcer på, har andre udfordringer end ledighed, siger Pia Lund Jeppesen. Derfor skal man tænke sig godt om, mener næstformanden:

- Vores overordnede mål med indsatsen er at sikre, at politikerne ikke som en tyv om natten laver et forlig, hvor viden og erfaringer fra praksis endnu en gang overhøres. Vi har så meget viden om, hvad der virker gennem forskere og et utal af projekter ude i kommunerne, og det er helt afgørende, at det bringes i spil. Det er en supertanker, vi skal ændre kursen for.

Flere initiativer på vej

De ti pejlemærker er blevet udarbejdet på baggrund af drøftelser med en række af de HK’ere, der til dagligt arbejder med og har et tilbundsgående kendskab til beskæftigelsesområdet.

Og pejlemærkerne udgør ifølge Pia Lund Jeppesen blot én af flere brikker i HK Kommunals bestræbelser på at præge den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

- Vi er i øjeblikket i gang med at få fastsat kalenderaftaler med en række af Folketingets beskæftigelsesordførere og med ministeren. Vores lokale afdelinger følger op med lokale kontakter, og der vil i løbet af foråret komme en række medlemsrettede aktiviteter, så vi sikrer, at dialogen med baglandet er på plads. Det er jo deres erfaringer, vi skal bringe i spil, slutter HK Kommunals næstformand.