lønstigning

Den fjerde af fem lønreguleringer for de ansatte i kommunerne sker pr. 1. april 2023. Foto: Colorbox

I den gældende treårige overenskomstperiode er der aftalt generelle lønstigninger til alle ansatte i kommunerne på 0,3 pct. pr. 1. april 2023. Af beregningstekniske årsager bliver resultatet en stigning på ca. 0,29 pct. i forhold til den nuværende løn.

De ansatte i regionerne fik en lønstigning pr. 1. januar 2023. Næste gang, der er generelle lønstigninger for ansatte i både kommuner og regioner, er pr. 1. oktober 2023. I kommunerne er der aftalt en stigning til den tid på 0,81 pct., mens den i regionerne er på 0,78 pct.

I både kommuner og regioner er der desuden udmøntning fra reguleringsordningen, der sammenkæder lønudviklingen i de private virksomheder med lønudviklingen i den offentlige sektor.

Oktober-reguleringen bliver den femte og sidste lønstigning, inden der skal laves en ny overenskomst med virkning fra 1. april 2024.

Løntabellerne på HK's hjemmeside er opdateret med de nye satser pr. 1. april 2023.