Den offentlige beskæftigelsesindsats er mindst lige så god som den private. Foto: Mostphotos

Foruden en besparelse på tre milliarder kroner og en nedlæggelse af de kommunale jobcentre opererer regeringen med planer om, at private aktører fremover skal spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen.

I sin årlige rapport om produktiviteten i dansk økonomi slår vismændene i Det Økonomiske Råd imidlertid tvivl om det hensigtsmæssige i at privatisere jobindsatsen. Vismændene konkluderer, at private aktører hverken er billigere eller bedre til at få ledige i job.

- Det er muligt at overføre en del af indsatsen for ledige til private aktører, som det foreslås i regeringsprogrammet. Det er dog ikke oplagt, at det vil have en gunstig effekt på afgangen fra ledighed eller reducere de offentlige udgifter, skriver vismændene i rapporten.

Konkurrencedygtig kommunal jobindsats

Internationale studier indikerer ifølge NB beskæftigelse, at private aktører ikke er bedre end det offentlige til at få personer, der har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, tilbage i job. Samtidig viser et dansk studie, som rapporten henviser til, at den kommunale jobindsats også er konkurrencedygtig, når det handler om ledige med en længere uddannelse.

- Det viste sig, at der ikke var nogen forskel på sandsynligheden for beskæftigelse for personer, der fik et privat tilbud sammenlignet med personer, der fik et offentligt tilbud. Samtidigt var det private tilbud væsentligt dyrere end det offentlige tilbud, hedder det i vismandsrapporten.

Beskæftigelsesindsatsen gavner produktiviteten

Om regeringens planer om at nedlægge jobcentrene skriver vismændene, at en sådan beslutning kræver et ’bedre beslutningsgrundlag’, og at den bør bygge på en samlet analyse af fordele og ulemper.

- Størrelsen af en eventuel besparelse bør komme som et resultat af en gennemgang af, hvad der virker og ikke virker i den aktuelle jobindsats, frem for den nuværende tilgang, hvor målet for besparelser er meldt ud på forhånd, hedder det.

Ifølge overvismand Carl-Johan Dalgaard er regeringen med planerne om at lukke jobcentrene inde og pille ved noget, der kan have stor betydning for samfundsøkonomien.

Han minder ifølge Altinget om, at beskæftigelsesindsatsen findes, fordi det er godt for produktiviteten, at det bliver nemt for den lønmodtager, der mister jobbet, at komme hurtigt videre til et nyt.

- Historisk tror jeg godt, jeg tør lægge hovedet på blokken og sige, at den aktive arbejdsmarkedspolitik, som i vid udstrækning er udført af jobcentrene…har spillet en væsentlig rolle i forhold til at sikre den nedgang i ledigheden, som vi har set over de sidste 30 år, siger han ifølge Altinget.

Virksomheder er tilfredse med jobcentrene

I forlængelse af vismændenes advarsler mod ureflekteret at rundbarbere den kommunal beskæftigelsesindsats, viser en rundspørge i KL’s magasin ’Momentum’, at langt størstedelen af de danske virksomheder er glade for jobcentrenes evne og hjælp til at rekruttere medarbejdere.

Tre uf af fire virksomheder er ifølge rundspørgen ’tilfredse eller meget tilfredse’ med de kandidater til jobs, som de får fra jobcentrene. Kun seks procent af virksomhederne er utilfredse.

KL’s rundspørge viser også, at halvdelen af de virksomheder, som sidste år bad jobcentrene om hjælp til rekruttering, endte med at ansætte jonkandidaten. Og tre ud af de fire virksomheder, som samarbejdede med jobcentrene om opkvalificering, indgik aftaler om virksomhedspraktik, løntilskud eller lignende.

Resultaterne stemmer fint overens med forskningen fra professor Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, der tidligere i kraftige vendinger har advaret mod at amputere den kommunale beskæftigelsesindsats.

- Jobcentrene er gode til at samarbejde og skabe match mellem ledige og virksomheder, viser vores forskning, siger professoren til Politiken.

Artiklen er opdateret 22. marts 2023