personer ved bord

Med rød saftevand i vinglas drøftede deltagerne deres rolle som uddannelsesinspiratorer ved temadagen på hotel Kirstine den 23. marts 2023. HK Stat Sjælland er den første HK-enhed, der har gjort brug af TR-fondens tilbud til HK-afdelinger og landsklubber. Flere følger i løbet af året.

Over 30 tillidsrepræsentanter fra afdeling Sjælland deltog 23. marts i premieren på TR-fondens nye tilbud: en temadag om det at være uddannelsesinspirator for sine kolleger

Temadagen blev holdt på Hotel Kirstine i Næstved, hvor deltagerne i landsbykroagtige rammer med jagttrofæer, dunkle møbler og draperede gardiner udvekslede erfaringer, afprøvede værktøjer og lyttede til oplægsholdere – alt sammen med afsæt i dét at vække medlemmernes lyst og interesse for uddannelse, kurser og ny læring generelt.


Maria Bay efterspurgte nogle konkrete redskaber til at tage kompetenceudvikling op med kollegerne. Og det fik hun.

En af deltagerne er Maria Bay. Hun blev valgt som tillidsrepræsentant i oktober 2021, har for nylig fuldført grunduddannelsen og er rustet godt til hvervet, oplever hun. Dog ikke helt til den del, der handler om at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen.

- Jeg vil gerne tage den rolle på mig, men jeg synes, det er svært. Jeg mangler et katalog for, hvordan jeg gør det. Hvis jeg havde dét, ville opgaven være nemmere at gå til, siger hun.        

Maria Bay står ikke alene med det problem, er HK Stats erfaring, så derfor er et af dagens programpunkter at afprøve to afklaringsværktøjer, som kan bruges til at sætte gang i kompetencesnakken på arbejdspladsen.

Det ene er et sæt dialogkort, hvor spillerne efter tur udfordrer hinanden med spørgsmål, som: ’Hvilke kompetencer sætter du mest pris på hos dig selv?’ og ’Hvad motiverer dig i dit job?’

- Det giver en god snak, siger en deltager.

- Det sætter tanker i gang, siger en anden.

Flere giver udtryk for, at spillet kan spilles ikke bare med HK-kolleger, men også med andre faggrupper i et team. Nogle foreslår også at bruge det som optakt til den lokale lønforhandling eller til MUS.

Ord kan stå i vejen

Det andet værktøj, som skal testes, er Kompetencehjulet. Med det kan man på 15-20 minutter få et overblik over de områder i ens kompetenceprofil, hvor man står stærkt, og over de områder, hvor man kan sætte ind for at udvikle sig.

- Det er ikke en facitliste, men et fint værktøj til at få overblik og til at sætte gang i overvejelser om, hvor man kan bevæge sig hen. Jeg kommer til at anbefale det til medlemmerne, siger en af testpersonerne.

Andre er lidt lorne ved nogle af de ord, de støder på i de spørgsmål, man skal besvare for at få lagt sit personlige kompetencehjul.

- Mine medlemmer vil helt sikkert stå af på ord som ’kompetencer’ og ’udviklingspotentiale’, siger en anden, og hendes medtestperson er enig.

Karriere er for alle

Et ord, der heller ikke går rent ind hos alle, er ’karriere’. Det viser sig, da leder af HK’s Karrieretelefonen Louise Theil præsenterer begrebet i sit oplæg om, hvad hun og hendes medarbejdere tilbyder til HK’s medlemmer. Men forestillingen om, at karriere kun er for dem med store ambitioner og spidse albuer, punkterer hun ved at slå fast, at karriere er for alle: Karriere består af alt det, vi gør, i løbet af vores arbejdsliv. Den behøver på ingen måde at være en stejl, opadgående linje, men kan sno sig og gå i mange forskellige retninger.

person og coach i samtale

Karrieretelefonens leder, Louise Theil, foldede karrierebegrebet ud og gjorde det konkret ved at tage en live coaching med en af deltagerne.

Den definition er også en øjenåbner for Maria Bay.

- Jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle have en karriere. Jeg har kun forbundet det ord med ledere og folk, der tjener mange penge. Men det var en fordom, kan jeg godt se nu, siger hun.

Maria har en plan

Hvordan man som tillidsrepræsentant får omsat dagens indsigter til tiltag, der kommer medlemmerne hjemme på arbejdspladsen til gode, har dagens anden oplægsholder, chefkonsulent Jens Henning Ravnsmed, en opskrift på: Det handler om at benytte de aftaler om kompetenceudvikling, der findes på det statslige område.

Efter en gennemgang af hver enkelt aftale, og hvad det vil sige at lægge en kompetencestrategi, spørger han ud i rummet:

- Er det en opgave for en tillidsrepræsentant at få medlemmerne til at forstå værdien af at tage kompetenceudvikling?

- Ja! Lyder det højt og klart fra flere.

- Måske … kommer det spagfærdigt fra et par stykker.

jens henning ravnsmed

Chefkonsulent Jens Henning Ravnsmed spurgte til deltagernes udfordringer med at få sat kompetenceudvikling på dagsordenen og gav dem derefter en række redskaber, de kan gå hjem og bruge fx i SU.  

Efter dagens oplæg og test af værktøjer har Maria Bay fået inspiration til kompetencesnak med kollegerne og har lagt en plan for, hvad hun vil gøre.

- Mit mål er, at vi får holdt en temadag om kompetenceudvikling. Vi er to afdelinger, der lige er slået sammen, og det vil være godt for os at lave noget som gruppe. Det vil jeg gå hjem og tale med min chef om.

Læs mere om TR-fonden og hvad den tilbyder dig som tillidsrepræsentant