”Vil ministeren arbejde for indførelsen af et digitalt frikort, der kan fritage de borgere, der har behovet, for al digital kommunikation med det offentlige på tværs af myndigheder?

Sådan lød et konkret spørgsmål til digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).

Nu har ministeren svaret – det blev et nej!

Nej’et er dog ikke udtryk for modvilje, men et udtryk for at den nye lov – L 98 – de facto bliver ligestillet med et digitalt frikort.

Skal betragtes som samlet fritagelse

Marie Bjerre skriver nemlig klokkeklart i svaret:

”Lovforslaget giver borgere, der er fritaget for Digital Post, ret til at fravige fra krav om at bruge obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger alene på baggrund af deres fritagelse for Digital Post. Lovforslaget kan betragtes som en samlet digital fritagelse for de borgere, der er fritaget for Digital Post”.

L 98 er netop nu i udvalg inden det snart kommer til 2. og 3. behandling i Folketinget.

Se også: Digitalt fritagne får retskrav på alternativ betjening