kvinder holder sig på hovedet

Uanset, om man selv er part i konflikter, tærer det på arbejdsglæden at være i et konfliktfyldt miljø. Det viser HK Statbladets undersøgelse, som 1.100 medlemmer har besvaret. Modelfoto: Mostphotos

Konflikter er et uomgængeligt vilkår, når mennesker er sammen. Det er den almindelige opfattelse blandt eksperter i konflikthåndtering. Det afgørende er, om vi giver konflikterne lov til at undergrave og skade vores forhold til hinanden, eller vi betragter dem som drivkraft til udvikling og til at opnå mere ærlige relationer.   

38 procent af HK Stats medlemmer oplever enten meget ofte, ofte eller indimellem konflikter på deres arbejdsplads. Det viser en spørgeundersøgelse, som HK Statbladet gennemførte i marts 2023, og som blev besvaret af 1.100 medlemmer.

Uanset, om medlemmerne oplever konflikter ofte eller sjældnere, tærer de langt mere på arbejdsglæde og motivation, end de bidrager til udvikling, viser undersøgelsen. Blandt alle, som i et eller andet omfang oplever konflikter, angiver to tredjedele, at de bliver negativt påvirket. Og der er ikke nævneværdig forskel på, om de selv er part i konflikten eller ej.

'Jeg trækker mig og engagerer mig ikke'

Udover at markere på en 7-trinsskala, som gik fra fra ’meget negativt’ til ’meget positivt’, kunne deltagerne beskrive med egne ord, hvilken indflydelse konflikter har på dem. Dårligt humør, træthed og manglende arbejdsglæde er de beskrivelser, der hyppigst går igen i fritekstsvarene.   

’Når vi har konflikter på arbejdspladsen, har jeg ikke lyst til at tage på arbejde. Jeg trækker mig og engagerer mig ikke i arbejdspladsen. Desuden kan jeg mærke, at min krop bruger uforholdsmæssigt meget energi, uden at jeg ved, hvad den egentlig bruger energien til’, skriver én.

Og fra en anden lyder det: ’Jeg bliver ked af det og spekulerer meget over det, når jeg kommer hjem. Negativ stemning og sladder på kontoret er noget af det værste, jeg ved. Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, at vi altid kan leve i fred og har harmoni. Men jeg kan tit ikke forstå, hvorfor mine kolleger har brug for at have en mening om ALT ...’

Konflikter kan være positive

Deltagerne blev desuden spurgt, om de konflikter, de oplever, er af personlig eller faglig art eller begge dele. Svarene viser, at faglige konflikter medarbejdere imellem og mellem medarbejder og chef forekommer lige hyppigt. Personlige konflikter er derimod dobbelt så udbredte blandt kolleger som mellem medarbejder og chef.

Konflikter er ikke kun af det onde, afslører undersøgelsen. For blandt den tredjedel, der har markeret i den positive ende af 7-trinsskalaen, er der nogle, der også ser udviklingsmuligheder i arbejdspladskonflikterne. Som en deltager skriver:

’Jeg oplever de fleste konflikter som positive, idet de har fagligt indhold og kan bringe mere klarhed og nytænkning ind i arbejdet. Det kræver selvfølgelig, at der bliver talt åbent om tingene med dem, som har del i konflikten.’

En anden skelner skarpt mellem faglige og personlige konflikter.

’Faglige diskussioner er videreudviklende. Følelsesmæssige/personlige konflikter er drænende. Jeg plejer at aflevere de personlige konflikter i en samtale med ledelsen. Og jeg så sletter/glemmer jeg dem. Jeg er ikke del af disse konflikter mere, da vi arbejder med at adskille det faglige fra det personlige. Og jeg har kun faglige diskussioner’.

Næsten halvdelen, 47 procent, af medlemmerne svarer, at de ’sjældent’ eller ’meget sjældent’ oplever konflikter på deres arbejdsplads. Endelig har 16 procent markeret ved ’aldrig’.

Konflikter på godt og ondt

Konflikter kan undergrave folks forhold til hinanden, forkrampe følelser og dræne energi. Men de kan lige så vel være drivkræfter til fællesskab, udvikling og mere ærlige forhold. Det kan komme an på mange ting, som vi ikke selv er herrer over, men det har betydning, hvordan vi forstår dem, behandler dem og lever med dem. Set på den måde er konflikter i sig selv hverken skadelige eller gavnlige. De er livets udfordringer, en uundgåelig del af det at leve, at ville noget og at ville hinanden noget. De kan ikke undgås – og de går hånd i hånd med enhver forandring eller udvikling. Forandringer og konflikter er tæt forbundne. Det er konflikter, som skaber forandring, og forandringerne fører konflikter med sig – også konflikter, der gør ondt. Det gælder for det enkelte menneske, for grupper og for hele samfund. Derfor opstår der hele tiden uventede sammenstød, både i familier, på arbejdspladser og i samfundet, og hvis vi er dårligt rustede til at takle dem, vender vi dem mod os selv og hinanden.

 

Læs mere og find gode råd om konfliktløsning