kursister

De første deltagere på "Kommunikation i praksis" for HK Stat-tillidsrepræsentanter er halvvejs og afslutter forløbet med eksamen 26. juni. Det har givet Lars Winter Kristensen (forrest t.h.) mod på at tage mere uddannelse. Underviser på kurset er Louise Lindhagen (øverst t.h.). 

Mandag den 24. april mødte de første deltagere op til kick off-dag på den særligt tilrettelagte uddannelse ”Kommunikation i praksis” for tillidsrepræsentanter i HK Stat. Undervisningen, som foregår på Sjællands Erhvervsakademi Zealand i Roskilde, er et 7-dages akademimodul tilsat 3 ekstra dage med særlig vægt på den hverdag og de udfordringer, deltagerne møder i deres hverv som tillidsvalgte i staten.

En af deltagerne er Lars Winther Kristensen, tillidsrepræsentant i Banedanmark gennem cirka 25 år, og han er indtil videre med egne ord ”pænt begejstret” for uddannelsen.

- Jeg har ikke været på uddannelse siden 2017, så det er rart med ny inspiration. Det er ikke de gode intentioner, der har manglet, men det kan være svært at få det passet ind i en hverdag med skiftehold. Tilfældigvis ligger undervisningen her på tidspunkter, som gør, at jeg ikke skulle rykke så meget rundt, fortæller han. 

Værd at komme af sted på uddannelse 

Uddannelsen er udviklet af HK Stat i samarbejde med Zealand og er finansieret af TR-fonden. Fonden er aftalt i overenskomsten og har til formål at ruste de statsansatte HK-tillidsrepræsentanter til at inspirere deres kolleger til kompetenceudvikling. Den opgave kan ind imellem være en udfordring, fortæller Lars:

- Mine medlemmer arbejder også på skiftehold, og det betyder, at de også holder fri eller sover på skiftende tidspunkter. Derfor skal der lidt ekstra til for at få dem overbevist om, at de skal af sted på kurser.  

Men det er værd at komme af sted, understreger Lars. For hos ham er interessen for mere uddannelse vakt allerede efter de første kursusdage.

- Det har sat noget i gang. Jeg kunne sagtens finde på at gå videre med flere akademikurser senere, siger han.

Stor interesse for hold i efteråret

I løbet af 2 måneder – fra uddannelsen blev markedsført i HK Stats medier til opstart 24. april – har 46 tillidsvalgte meldt ud, at de gerne vil deltage. Heraf var 8 klar til at gå i gang straks, mens 38 har skrevet sig op til senere hold. Det betyder, at der bliver mulighed for at oprette hold flere steder i landet, fortæller TR-fondens projektleder, udviklingskonsulent Marlene Holm.

- Vi er meget glade for, at så mange tillidsrepræsentanter fra hele landet viser interesse for at skærpe deres kommunikative redskaber og dermed blive godt rustet til at sætte kompetenceudvikling og efteruddannelse på dagsordenen over for deres kolleger, ledelser og samarbejdsudvalg, siger hun og fortsætter:

- Vi kan derfor allerede nu kan love, at der både vil blive oprettet hold i Roskilde og i Århus til efteråret. Der er plads til 22 deltagere hvert sted, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Tillidsrepræsentanter har førsteret frem for suppleanter.

Tidsplan og tilmelding til efterårets hold vil blive sendt ud med nyhedsbrevene i uge 20 og 21.   

Læs mere om uddannelsen