Aalborg Universitet laver en promotionvideo med Carina for at kunne hverve flere studerende fra småbyer

Carina Engelstrand sidder dybt koncentreret og kikker på skærmen, hvor hendes underviser gennemgår stoffet. Underviseren er fra Aalborg Universitet, hvor Carina er indskrevet på en HD-uddannelse, men hun har aldrig mødt ham og kommer heller ikke til det. Hendes hold sidder rundt om i landet, og dem vil hun også kun møde online. Alt sker i det digitale rum.

- Der er ingen snak på tværs af lokalet, og det synes jeg alligevel er forstyrrende. Økonomisk uddannelse egner sig godt til fjernundervisning, fordi det er så konkret, og det er en fordel, at man kan pause og gå tilbage i forelæsningen, siger en tilfreds Carina og tilføjer tørt: 

- Men det kræver en del selvdisciplin. 

Carina har to fysiske fremmødedage om ugen på sit arbejde på Naturstyrelsen i Randbøl og får ”ladet sine sociale depoter op” der. Derfor savner hun ikke at møde de medstuderende fysisk. Undervisningen fungerer godt, synes hun, herunder også gruppearbejde i break-out rum med tilbagevenden til forelæsningen bagefter. Hun har i forvejen rutinen, for hun blev uddannet fra september 2019 til sommeren 2021, hvor undervisningen i høj grad var præget af corona-nedlukning. Pandemien åbnede for helt nye undervisningsformer, som blev, da virussen trak sig tilbage, og uddannelsesinstitutionerne ser muligheder. 

- Siden 2022 har vi haft et online udbud af vores HD-uddannelser og enkeltfag. Det er en fleksibel undervisningsmodel, der gør det muligt at få kompetenceudvikling uanset ens geografiske placering - præcis som Carina har gjort det. Med HD Online-modellen er fysiske barrierer ikke en hindring for medarbejdernes og virksomhedernes udvikling, siger Ahmad Karim fra AAU Executive, School of Business and Social Sciences på Aalborg Universitet. 

Sådan tager man en HD fra sofaen

Rent praktisk skal de studerende gennemgå 6-8 timers forelæsning på nettet inden hver undervisningsdag.  På dagen arbejder de med driftsøkonomiske opgaver på egen hånd (nogle i grupper) og kan spørge undervejs. Derefter tjekker de ind i fællesgruppen igen, hvorefter underviseren sætter det næste forløb i gang, og de går i grupper igen. Der er syv dages undervisning på 1. semester plus eksamen, og det er tidsmæssigt det samme som forløbet med fysisk fremmøde. Undervejs laver de godkendelsesopgaver for at få lov at gå til eksamen. 

Carina Engelstrand er så tilfreds, at hun har sagt ja til at optræde i en ny promotionvideo, som universitetet er ved at lave, fordi hun gerne vil hjælpe dem med at nå ud til andre profiler som hende: En kontorfunktionær, som arbejder i en offentlig virksomhed og bor udenfor de større byer. Hun mener, alle bør kende til muligheden for at uddanne sig uafhængigt af geografi og stilling. 

Interview til promotionvideo

- Jeg tager uddannelsen af lyst, fordi den giver mig muligheder. Jeg har altid været selvdrevet og fungerer bedst med at have ansvar, og jeg vil gerne have bemyndigelse og mere prokura i mit job. Jo mere uddannelse jeg har, jo bedre kan jeg få det, siger hun og fortsætter: 

- Det er også af konkurrencehensyn i forhold til, at AC’erne tit får HK-jobs, siger hun.

Men Carina med en færdig HD i bagagen har ingen planer om at blive DJØF’er eller AC’er. 

- Jeg regner med at blive i HK. Hvis jeg har mit nuværende job eller et lignende, lidt højere, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle flytte fagforening. Jeg kan godt lide den overenskomst, jeg har nu. Vilkårene er bedre, og der er færre krav om at stå til rådighed, siger hun. 

Hun har fri til uddannelsen. Naturstyrelsen er villig til at betale, hvis Kompetencefonden giver afslag, så hun er garanteret både grunduddannelsen og de to specialistår, som udgør en komplet HD. 

- Min chef går meget ind for, at vi skal videreuddanne os, hvis vi vil. Han sagde ja med det samme. Han kender mig og ved, at jeg vil noget mere, slutter hun. 

 

Der er flere udbydere af online efter- og videreuddannelse, også indenfor HD, og de kan findes med en hurtig søgning på nettet. Aalborg Universitet, som Carina valgte, kan du finde på www.hd.aau.dk Her kan du tilmelde dig et af de informationsmøder, de holder - online naturligvis - om HD i næste sæson.