Kvindehånd med seddel, hvor kønssymbolerne er skrevet på.

Drømmescenariet er, at mænd og kvinder har ligeløn, men sådan er det langt fra.

Helt præcist 19,7 %. Så stor forskel er der på lønnen mellem mænd og kvinder på funktionærområdet. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for HK Privat og HK Handel. Heraf kan hele 10,7 % af lønforskellen hverken forklares med, at kvinder fx tager længere barsel, arbejder mindre eller sidder i stillinger, der retfærdiggør en lavere løn.

- Det er dybt bekymrende, at vi har et løngab på næsten 20 %. At over halvdelen så heller ikke kan forklares, betyder reelt set, at der sidder rigtig mange kvinder rundt om på de danske arbejdspladser, som ikke får det samme i løn som deres mandlige kolleger - vel at mærke selv om de udfører arbejde af samme karakter og værdi, siger Gitte Geertsen.

Politisk handling

Det er ingen nyhed, at der er uligeløn i Danmark, til trods for at ligelønsloven så dagens lys i 1976. Men det er første gang, løngabet mellem mænd og kvinder på det private funktionærområde er blevet undersøgt selvstændigt. Konklusionen er, at forskellene ikke kan forklares med et kønsopdelt arbejdsmarked. Der er altså tale om en systematisk lønforskel - der falder ud til fordel for mændene. Og det kalder på handling.

- Vi har allerede i vores overenskomster stort fokus på bl.a. barselsrettigheder, som vi ved påvirker løngabet. Vi fører også alle de sager på området, vi kan komme til. Men som fagforening kan vi ikke løfte denne opgave alene. Vi bliver nødt til at kigge på, om der kan tages andre midler i brug for at få udjævnet lønforskellene. Her har vi brug for et større politisk fokus og skærpet lovgivning på området, siger Gitte Geertsen.

Læs også Holder du din løn hemmelig? Din chef vil elske det

Mere gennemsigtighed

Tidligere på året blev et EU-direktiv vedtaget, som skal sikre mere løngennemsigtighed. Når direktivet i de kommende år bliver implementeret i Danmark, vil det betyde, at virksomheder med over 250 medarbejdere hvert år skal offentliggøre lønforskellen mellem kvindelige og mandlige arbejdstagere i deres organisation. Og er forskellen på over 5 %, skal de kunne redegøre for den. Direktivet indeholder også bestemmelser om erstatning til ansatte, der har være udsat for lønmæssig forskelsbehandling, og sanktioner som bøder til arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

Gitte Geertsen mener, at direktivet er skridt i den rigtige retning, da åbenhed om løn har vist sig at være et effektivt værktøj til at udligne uligeløn. Men det kan ikke stå alene:

- Vi så gerne, at samme løngennemsigtighed skulle gøre sig gældende for virksomheder med 10 ansatte eller derover, da vi jo er et land med mange små og mellemstore virksomheder. Derudover burde det være obligatorisk, at medarbejdernes DISCO-kode blev anført på lønsedlerne, så det bliver nemmere at sammenligne lønninger, siger Gitte Geertsen, der opfordrer til, at vi generelt bare bliver bedre til at tale åbent om løn:

- Hvis vi taler åbent om vores løn, giver det os mulighed for at handle på ulighederne.

Her finder du link til rapporten om uligeløn

Om undersøgelsen

VIVE har baseret undersøgelsen på tal og lønstatistik fra Danmarks Statistik fra 2019. Her var antallet af funktionærer på det private arbejdsmarked 1.181.335.

Det er første gang, man har undersøgt løngabet mellem mænd og kvinder på det private funktionærområde.

8,8 % af løngabet kan forklares, mens 10,9 % er uforklaret.

Læs hele analysen hos VIVE

 

Har du oplevet uligeløn på din arbejdsplads?

Har du oplevet uligeløn på din arbejdsplads?

Ifølge ligelønsloven har du har faktisk krav på at få det samme i løn som en person af det andet køn, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 

Oplever du, eller har du mistanke om, at der på din arbejdsplads ikke er ligeløn, så hiv fat i din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling. De kan hjælpe dig med at få klarlagt, om loven er overtrådt, og om der bør føres en sag.