Lønstrukturkomiteen har nu offentliggjort sin rapport, der kigger på de offentligt ansattes løn. Analyserne viser, at uddannelse, erfaring og ledelse betaler sig. Det er i høj grad de tre parametre, der er afgørende for lønnen. Inden for alle uddannelsesniveauer er der dog faggrupper, som får mere eller mindre, end man kunne forvente. Rapporten kommer til at danne baggrund for de kommende trepartsdrøftelser om lønløft på tre milliarder kroner til udvalgte grupper.

Midlerne til trepart skal uden for reguleringsordning

I anledning af rapporten opfordrer HK Kommunals formand, Lene Roed, til, at midlerne til en trepart holdes uden for reguleringsordningen.

- Det er godt, at vi nu har fået et fælles grundlag for at kigge på de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår. Jeg ser frem til at drøfte rapporten i Forhandlingsfællesskabet og til at indgå i trepartsforhandlinger, når vi kommer dertil. Min klare opfordring er, at midlerne i treparten skal holdes uden for reguleringsordningen. Det vil være urimeligt, hvis nogle offentligt ansatte skal have mindre i løn, fordi andre skal have et lønløft. Det bidrager ikke til mere ligeløn, og det er ikke den måde, vi skal løse udfordringerne på, siger Lene Roed.

Kvindedominerede fag tjener mindre

Formanden hæfter sig ved, at rapporten viser en tendens til, at kvindedominerede fag tjener mindre.

- Vi kan også i rapporten se, at flere af HK Kommunals faggrupper ikke helt får den løn, man kunne forvente henset til deres uddannelse, erfaring og deres lederfunktioner. Det gælder lægesekretærer, tandklinikassistenter og laboratorie- og miljøpersonale. Rapporten er jo ikke noget opslagsværk, hvor man kan se, om nogen får for lidt eller for meget. Men det er klart, at vi selvfølgelig vil være særligt opmærksomme på HK Kommunals faggrupper og dykke ned i rapporten med de briller, siger Lene Roed.

HK’ernes realløn skal sikres

Formanden fremhæver, at alle HK Kommunals medlemmer har oplevet, at deres løn er blevet udhulet af inflationen, og derfor har HK Kommunal lige nu stærkt fokus på genopretning af økonomien for medlemmerne.

- Alle HK Kommunals medlemmer er lige nu presset på reallønnen. HK’erne er bestemt ikke lønførende, og inflationen har gjort et kæmpe indhug i økonomien. Derfor vil jeg selvfølgelig arbejde for, at medlemmerne får genoprettet deres økonomi. For HK Kommunal har det altid været vigtigt at sikre reallønnen. Det er det i særklasse nu med den høje inflation, siger Lene Roed.

Sundhedsadministrative har vigtig rolle

Der er også i rapporten fokus på rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor, og det er noget, der ligger HK Kommunal på sinde ikke mindst på grund af de store udfordringer i sundhedsvæsenet.

Formanden for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening, Nathali Schaap Degn, oplever hver dag, hvordan lægesekretærer er presset til det yderste, både fordi antallet af opgaver vokser, og fordi det er svært at rekruttere kolleger.

- Man hører rigtig meget om problemerne for sygeplejersker og sosu'er, men der er rekrutteringsproblemer over en bred kam. Jeg hører dagligt, at lægesekretærstillinger ikke kan besættes. Rapporten har desværre kun undersøgt rekrutteringsudfordringerne for nogle grupper, og der er brug for at se på andre faggrupper, også bl.a. lægesekretærer, siger Nathali Schaap Degn.

Flere sundhedsadministrative koordinatorer

Formanden for de sundhedsadministrative i HK Kommunal opfordrer også til, at man får uddannet flere sundhedsadministrative koordinatorer.

- Sundhedsadministrative medarbejdere er helt afgørende for patienternes forløb, og der er et stort behov for at få flere uddannet. Afgørende for sundhedsvæsenet er det også at få kigget på opgaveflytning, hvor vi flytter administration fra læger og sygeplejersker til de sundhedsadministrative medarbejdere. Men det kræver selvfølgelig, at vi prioriterer at uddanne flere sundhedsadministrative koordinatorer, for ellers er der jo ingen til at tage fra, siger Nathali Schaap Degn.

Rapporten fra lønstrukturkomiteen kommer som nævnt til at danne baggrund for de trepartsforhandlinger, som formentlig vil finde sted i løbet af efteråret. Treparten skal handle om det lønløft på samlet tre milliarder kroner, som regeringen har afsat til særlige grupper i velfærden. Og så vil rapporten også få betydning ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte, der finder sted i 2024.