Kathrine

Det bliver en vigtig HK-kompetence at spotte de nye, grønne kriterier, som i stigende grad dukker op, når der skal laves bæredygtige aftaler, lyder en af Kathrine Forsbergs forudsigelser.

Det er et uundgåeligt emne. Juice, mælk og ost på morgenmadsbordet står dekoreret med CO2-mål, nyhederne bringer det i linde, grønne strømme; sågar vejrudsigten er med på vognen.

Og din arbejdsplads. Har den ikke også defineret klimamål? Og din kommune? Og så videre.

Pointen er klar - den grønne omstilling er ikke længere en fjern forestilling om fremtiden, nej, den er sådan set i fuld gang. Nu. Inden 2030 skal Danmark reducere sit CO2-udslip med 70 %, og samtidig - og derfor - vil chefer lede med lys og lygte efter arbejdstagere med grønne kompetencer.

Det er - set med HK-briller - potentielt gode nyheder. HK’eren får nemlig en helt central rolle i den grønne omstilling. Det siger Kathrine Forsberg, som er CEO i nordens største IT-virksomhed, Atea.

- HK’eren spiller en nøglerolle. Hun er fuldstændig afgørende for den grønne omstilling. Og det er simpelthen en åben fest, hvor alle er inviteret, og alle kan bidrage. Der er en super positiv energi i det.

Ordene får fart på fra Kathrine Forsberg, mens hun åbner armene op og inviterer til festen. Dette er en mærkesag for topchefen, der startede sin karriere som 28-årig gymnasierektor, fik fem børn, højere og højere cheftjanser og i dag indtager bordenden for regeringens klimapartnerskab for service, IT og rådgivning.

- Når jeg står op om morgenen, så er det dét, jeg fokuserer på. Det handler om at gøre verden til et bedre sted, og hvad kan jeg gøre for det? Jeg kan åbne spillebanen, jeg kan fortælle folk, at; "hey, vi skal i gang, og du skal med!"

HK Privatbladet har sat Forsberg stævne for at forstå, hvilke kompetencer HK’eren skal bruge for at gøre sig gældende i den grønne omstilling.

Fremtidens vigtigste grønne kompetencer 

Ifølge Kathrine Forsberg:
  • Omstillingsparathed som under corona.
  • Grundlæggende nysgerrighed.
  • Opsøge viden om klimaforandringer og arbejdspladsens udledning.
  • Udfordre samarbejdspartnere på bæredygtighed.
  • Udforske nye, grønne kriterier i aftaler og produkter.
  • Gøre nye grønne kriterier målbare.
  • Turde indgå i trial and error-processer.
  • Kigge kritisk i egen biks.

 

HK’ere er mestre i omstilling

Selvom den grønne omstilling ofte ryger i bås med begreber som ”klimakatastrofe”, ”planetens uddøen” og ”uoprettelige skader”, kan du som HK’er se det som en attraktiv jobmulighed. Alle de nye tiltag fra politikerne og fra arbejdspladserne selv vil nemlig kalde på nye arbejdsopgaver.

Og det er her, at du som HK’er træder ind på scenen.

At HK’erne er i stand til at indtage scenen, når det brænder på, så Kathrine Forsberg under corona. Omstillingsparatheden var stor.

- Tænk på, da Corona krisen brød ud. Dér skulle vi i Atea pludselig sørge for, at det halve af Danmark kunne møde digitalt på arbejde, på Zoom, Teams og så videre. Hvor uundværlige var HK’erne ikke der? Alt det, der skulle sættes op teknisk og praktisk. Meget af den projektledelse og IT-drift lå på HK-hænder, alt imens Danmarks CO2-aftryk jo faldt. Vi havde virkelig været på den uden.
I det hele taget bidrager mange HK’ere til den grønne omstilling gennem det digitaliserede arbejdsliv, eftersom mange digitale løsninger ofte er grønne, påpeger Kathrine Forsberg.

Vær nysgerrig, vær udfordrende

Godt så. Omstillingsparatheden er på plads. Hvad skal der ellers til, hvis man vil være med om bordet?

- Grundlæggende nysgerrighed.

Det er den første grønne kompetence, Kathrine Forsberg peger på. Som medarbejder skal man opsøge viden om klimaforandringerne, om arbejdspladsens udledning og ansvar.

Logikken her er, at hvis du har en grundlæggende nysgerrighed og forståelse på plads, så kan du nemmere udfordre en kunde, en leverandør eller en samarbejdspartner på, om produktet eller aftalen er grøn nok.

Netop evnen til at udfordre ser Kathrine Forsberg som en anden afgørende kompetence. Gårsdagens indkøb af smartphones fokuserede på, hvor meget video den kunne lagre. Morgendagens vil fokusere på, hvor grøn den er.

- Vi kommer til at afvise en masse produkter, fordi de simpelthen ikke lever op til bæredygtighedskrav. Og så kan det godt være, at folk er overraskede, men prøv at høre her, det er jeg rimelig ligeglad med, for at sige det, som det er. For jeg kommer ikke til at forhandle produkter, som ikke lever op til relevante bæredygtighedskrav. Og de krav øges hele tiden, siger Kathrine Forsberg.

Derfor bliver det en vigtig HK-kompetence at spotte de nye, grønne kriterier, som i stigende grad dukker op, når der skal laves bæredygtige aftaler. Og få dem gjort målbare. Det handler om at stille spørgsmål og udfordre:

”Kan I levere en udgave, som kan genanvendes?”

”Skal vi ikke prøve at strikke næste års ordre sammen på en måde, hvor vi både måler på pris og CO2-aftryk?”

”Hvis vi nu forpligter os på et samarbejde med jer, vil I så forpligte jer på at minimere jeres udledning?”

- Og man må ikke være bange for at begå begynderfejl. Den nye ”dans”, hvor man sammen udforsker grønne løsninger, vil lede til to skridt frem og et tilbage, og det er helt okay, siger Kathrine Forsberg.

- Det er en dialog om bæredygtige løsninger, som sker i et samarbejde med producenter, fordi de ved jo heller ikke alt. Så der er jo også en lille smule trial and error her. Der er ikke nogen facitliste.

Vil du styrke dine grønne kompetencer?

Hjemmesideunivers: Her får du viden om, hvordan du får kompetencer til grøn omstilling, www.hk.dk/groen

Læringsunivers: Inden sommerferien kan du træne dine forudsætninger og din grundlæggende viden om grøn omstilling i vores læringsunivers:

Til efteråret (sep/okt) er der lokale kurser i alle HK’s afdelinger: "Gør din arbejdsplads grønnere’ og "Intro til ESG-regnskab"

Kursus: Grøn forandringsagent - København 7. september 2023

 

Din værdi stiger med grønne evner

En anden væsentlig kompetence for HK’eren bliver at rette blikket ind i egen biks. I Atea har man for eksempel reduceret transport ved hjælp af digitale møder, skiftet til elbiler, og kantinechefen bliver målt på, hvor meget han kan reducere madspild.

Mange HK’ere sidder i positioner, hvor de kan overskue arbejdspladsens grønne potentiale. Det bør man bruge aktivt.

Helt konkret opfordrer Kathrine Forsberg HK’ere til at række ud til ledere med kritiske spørgsmål.

- Prøv at spørge, om vi har noget grønt i vores strategi? Altså, start med at få forståelsen og udvis interessen. Derigennem bliver man husket, når cheferne sidder og tænker, vi skal lave en arbejdsgruppe. Og så kommer man med om bordet.

Og det kan hurtigt blive lukrativt at komme med om bordet. Ifølge Kathrine Forsberg har grønne kompetencer ”markedsværdi”, forstået på den måde, at en arbejdstager kan sælge sig selv og sin arbejdskraft på det.

Således kan medarbejdere i Atea tage en intern uddannelse som ”bæredygtighedsambassadør”. Det giver grundlag for at løse grønne opgaver internt, ligesom det kan være attraktivt i fremtidige arbejdsgiveres øjne.

Frem mod 2030 vil efterspørgslen på ”grønne jobs” stige fra 30.000 til 50.000 - om året - svarende til op mod 400.000 nye jobs, vurderer tænketanken Concito.

Derfor kan HK’ere ifølge Kathrine Forsberg udgøre en temmelig værdifuld cocktail: En HK’er med sin stærke grundfaglighed overbygget med udfordrende nysgerrighed og grønne kompetencer - det er stærke sager.

- Fordi det er HK’ere, der driver rigtig meget. Jeg ved godt, at det ikke er dem, der lægger strategien, men prøv at hør’; at der står en strategi på nogle powerpoints, det bliver det ikke virkelighed af. Det bliver først virkelighed, når blandt andre HK’erne kommer ind over.

Sådan ændres arbejdsmarkedet af grøn omstilling

Efterspørgslen på grønne jobs vil frem mod 2030 stige fra 30.000 til 50.000 - om året. Dvs. op mod 400.000 i alt.

86 % af jobbene er inden for HK’ernes fagligheder.

Efterspørgslen på grønne jobs stiger markant i takt med EU-direktiver og Danmarks mål om at reducere CO2-udledninger med 70 %.

Kilde: Tænketanken CONCITO og Ida.dk