seniorer på cykel

Med ny aftale mellem Medst og CFU får de statsansatte seniorer endelig mulighed for at holde de fridage, de fik stillet i udsigt ved OK21-forliget. Modelfoto: Mostphotos.

Hvis du fylder 62 i første halvdel af kalenderåret, kan du holde 2 seniordage i samme år. Falder din fødselsdag efter 1. juli, har du ret til én dag inden nytår. Efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage med om året.

Forliget betyder også, at du automatisk får din seniorbonus udbetalt sammen med din løn hver måned, Vil du hellere have den som fridage, bliver du trukket i løn. Hvis du foretrækker at få din bonus sat ind på pensionsopsparingen, skal du aftale det med din leder.

Det er de væsentligste dele af det forlig, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) har indgået om forståelsen af OK21-aftalen om seniorbonus og seniordage. En aftale, som var en af overenskomstens største forbedringer, men som – hvad angår seniordagene – de statsansatte seniorer har måttet kigge langt efter lige siden.

Efter OK21 blev Medst og CFU uenige om, hvorvidt medarbejderen kunne afvikle seniordage fra og med det kalenderår, hvori vedkommende fylder 62 år, eller om de først ville kunne afvikles i det kalenderår, hvori medarbejderen ville fylde 63 år. Det betød, at statens seniorer indtil nu kun har kunnet nyde godt af den del, der handler om seniorbonus i form af løn eller pension.

LÆS OGSÅ62-årige må vente lidt på seniordage

Havde parterne ikke indgået forlig, skulle sagen have været afgjort i en faglig voldgift.     

Seniorbonus bliver pensionsgivende


Chef for forhandling, arbejdsmiljø og uddannelse i HK Stat Christian Esgaard Christensen vurderer, at der er god grund til at være tilfreds med den nye aftale om seniorbonusordningen. Foto: Mikkel Østergaard.

I det nye forlig kan seniordagene kun afvikles som hele dage, mens det i den oprindelige aftale skulle have været muligt at holde dagene som enten hele, halve, eller enkelttimer. På den nye måde vil fradraget i din løn, når du holder dine seniordage, svare til værdien af din seniorbonus.

Indtil nu er seniorbonus blevet beregnet som 0,8 procent af hele årslønnen. Med forliget bliver beregningsgrundlaget ændret til at være den faste månedsløn, altså uden at de variable løndele som fx ulempetillæg tæller med.

Til gengæld bliver bonussen, som altså fremover bliver udbetalt hver måned, som noget nyt pensionsgivende for både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Chef for forhandling, arbejdsmiljø og uddannelse i HK Stat Christian Esgaard Christensen mener, at der er grund til at være tilfreds med forliget.

- Aftalen imødekommer i stor udstrækning de krav, der var fra CFU’s side. Og det er positivt, at vores arbejdsgivermodpart var indstillet på at indgå en aftale fremfor at sætte hårdt mod hårdt i en faglig voldgift her ved optakten til de kommende forhandlinger om OK24, siger han.

Vær opmærksom på overgangsordning

Den nye seniorbonusordning træder i kraft 1. januar 2024. Hvis du allerede i 2022 eller 2023 har været omfattet af den gældende seniorbonusordning, skal du være opmærksom på den overgangsordning, der er aftalt i forliget.

Hvis du i 2022 valgte at konvertere din seniorbonus til seniordage til afvikling i 2023, men din arbejdsplads ikke gav dig mulighed at planlægge og afholde dem, vil du få dem udbetalt med din første løn i 2024.

Er du omfattet af seniorbonus for 2023, kan du ikke konvertere den til seniordage fra dette år til afholdelse i 2024.

Se hele forliget her