Digitaliseringsminister og minister for ligestilling, Marie Bjerre, har svaret på spørgsmål omkring 225-timers reglen i KY. Foto: Marie Hald

Det er snart to år siden Kommunernes Ydelsessystem (KY) blev udrullet i alle kommuner.

Men lige fra starten har den fået kritik, ikke mindst fra kommunale ydelsessagsbehandlere, at systemet havde for mange fejl og workarounds.

Især har der vist sig store problemer med at håndtere den såkaldte 225-timers regel i KY, hvilket har gjort at borgere uberettiget er blevet trukket i kontanthjælp.

Problematikken har bl.a. affødt en række spørgsmål til IT- og digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Blandt andet om sagen a) giver overvejelser om udrulningen af offentlige it-systemer, og b) hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for på tværs af ressortministerier at sikre, at offentlige it-systemer ikke udrulles før det er sikret, at de ikke medfører fejl, ulovlig sagsbehandling og trusler mod borgernes retssikkerhed?

Det er kommunernes ansvar.!!!

Nu har ministeren svaret – uden de store refleksioner over problematikker med implementering og udrulning af offentlige IT-systemer, helt generelt.

Hvilke initiativer vil ministeren iværksætte for på tværs af ressortministerier at sikre, at offentlige it-systemer ikke udrulles før det er sikret, at de ikke medfører fejl, ulovlig sagsbehandling eller trusler mod borgernes retssikkerhed?

På det statslige område, har der i en årrække været fokus på at professionalisere it-projekt-styringen. Det er de enkelte ministeriers ansvar at sikre, at it-systemer virker efter hensigten, herunder at it-systemer ikke udrulles før det er sikret, at de ikke medfører fejl, ulovlig sagsbehandling og trusler mod borgernes retssikkerhed. Kommunerne bærer i samarbejde med KOMBIT ansvar for, at kommunale it-systemer er lovlige, sikre og brugervenlige. Det følger af det kommunale selvstyre. Desuden kan det oplyses, at de gældende regler for staten indebærer, at større statslige it-projekter skal følge en fælles it-projektmodel og risikovurderes af Statens It-råd.

Hvilke overvejelser om udrulningen af offentlige it-systemer giver sagen anledning til hos ministeren i lyset af, at der allerede var problemer med systemet inden det blev udrullet, mens det blev oplyst, at fejlene var »under kontrol«?

Det er afgørende, at myndighedernes it-systemportefølje understøtter deres opgavevaretagelse i overensstemmelse med den gældende lovgivning og samtidig er vedligeholdt, opdateret og sikker. Ansvaret for, at en myndigheds it-systemer er vedligeholdte, opdaterede, sikre og lovmedholdelige er myndighedens eget. Ansvaret for udrulningen og driften af KY hører under kommunerne.

Vil ministeren redegøre for, hvordan en så alvorlig fejl først opdages så sent, særligt i lyset af tidligere problemer med it-systemet KY, og hvorvidt sagen giver anledning til at genoverveje proceduren for fejltjek inden udrulningen af offentlige it-systemer?

Ansvaret for Kommunernes Ydelsessystem er kommunernes. Beskæftigelsesministeriet og STAR reagerede med det samme det kunne konstateres, at der var tale om fejl i funktionaliteten i KY.

Se de fulde svar her

HK Kommunal har spurgt ombudsmanden

HK Kommunal har tidligere rettet henvendelse til Folketingets Ombudsmand for at få ham til at vurdere – evt give retningslinjer for – hvor stor fejl man kan acceptere i udrulningen af store offentlige IT-systemer.

Sådanne retningslinjer er ikke Ombudsmandens opgave, lød svaret, men Ombudsmanden har dog siden bidt sig fast i problematikken, særligt med afsæt i KSD og KY-systemerne.