skilsmisse - Mostphotos

Lange behandlingstider har ført til uafklarede sager med samvær for børn i skilsmissesager. Nu kan behandlingstiderne blive endnu længere. Foto: Mostphotos

En trist pressemeddelelse blev lige op til weekenden sendt ud fra Familieretshuset, der blandt andet håndterer sager om samvær for børn og forældre. På grund af en nedskæring i bevillingen til den statslige arbejdsplads skal 100 medarbejdere fyres.

Der er 756 årsværk ansat på den statslige arbejdsplads – heraf er 235 HK’ere. Familieretshuset er grundlagt i 2019 og hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Myndigheden tager sig af juridiske sager om brud i familier – herunder også sager om vold, misbrug og overgreb. Alle var enige om, at tankerne bag det nye familieretlige system var gode. Men finansieringen fulgte ikke helt med.

LÆS OGSÅ: HK'ere sikrer trivsel for 732 flygtede børn

På grund af afvikling af store sagsbunker er bevillingen til Familieretshuset fra 2021 til og med 2025 faldet med cirka 100 millioner kroner. Det er den kontante årsag til fyringerne. Og det kan føre til endnu mere travlhed og længere behandlingstider, når forældres skilsmisser fører til konflikter om børn og retten til samvær.

- Fyringerne forværrer situationen. Forældre kommer til at føle sig magtesløse, og børn vil opleve turbulente og usikre år i deres opvækst. Og de uafklarede sager kan ende med at optrappe de daglige konflikter i skilsmissefamilier. Vi vil børnenes tarv, men her er det børnenes trivsel og udvikling, det handler om. Børn kommer i klemme på grund af en manglede bevilling til et skrøbeligt område, siger formanden for HK Stat, Rita Bundgaard.

”De penge må kunne findes”

Travlheden og afviklingen af de mange sagsbunker havde allerede for et par år siden medført helt op mod et års ventetid på det første møde mellem forældre i konflikt og Familieretshuset. Nu kan systemet, der var oprettet for at skåne børnene, få en endnu mere alvorlig slagside.

- De penge må kunne findes: Det kan ikke være meningen, at vi som samfund ikke kan passe bedre på forældre og børn i så svære og tunge sager. Det må have høj prioritet under behandlingen af Finansloven. Vi appellerer til, at regeringen sammen med de øvrige partier i Folketinget vil sikre Familieretshuset de nødvendige midler i 2024, så de varslede fyringer kan undgås, siger Rita Bundgaard.

Formanden frygter yderligere, at en fyringsrunde, hvor Familieretshuset bliver så hårdt ramt på antallet af sagsbehandlere, vil føre til en masseflugt blandt de tilbageværende medarbejdere. De vil ifølge hende ikke kunne se grundlaget for at gøre det vigtige arbejde – så overvejelsen vil være, ’hvorfor skulle jeg blive?’.

Hård kritik fra Justitia

Familieretshusets økonomi har udover sagspukler også været presset af stigende udgifter til kommunernes børne- og ungekonsulenter, overvåget samvær bestilt af domstolene og et stigende antal sager om etablering af værgemål.

Samtidig er der i dag udsendt en rapport fra tænketanken ’Justitia’, som udtrykker hård kritik af sagsbehandlingen i Familieretshuset. Det halter med sagsbehandlingen, og mange sager risikerer at blive afgjort på et forkert grundlag, hedder det. De varslede 100 fyringer vækker også stor bekymring i tænketanken.

- Det er en meget stor andel af familieretshusets ansatte. Når der allerede er pres på i dag, så ser det ikke så lyst ud for fremtiden, og hvor meget kan man forbedre med så mange besparelser, siger Birgitte Arent Eiriksson, der er direktør i Justitia, til DR.