hk stats bestyrelse

HK Stats forbundssektorbestyrelse var samlet 5.-6. september i Middelfart for at udtage generelle krav til OK24 på baggrund af de næsten 1.200 ønsker indsendt af medlemmer i foråret 2023.

Betalt fri på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er et ønske, der går igen hos en stor del af HK Stats medlemmer. Det viser fritekstsvarene i det rekordstore antal prioriteringer af OK24-krav, som fagforeningen modtog fra medlemmerne i foråret 2023.

Ønsket er langtfra nyt. Op til flere foregående OK-forhandlinger har overenskomstretten til de 3 betalte fridage stået højt på mange medlemmers liste. HK Stats forhandlere har tidligere haft kravet med i den indledende runde, hvor alle de statsansattes organisationer, OAO-S, skal blive enige om de generelle overenskomstkrav, men her er det hidtil blevet fravalgt.

Den tilbagevendende begrundelse er, at kravet koster for meget set i forhold til den samlede økonomiske ramme. En fridag koster 0,4 procent af rammen, og 3 dage vil således løbe op i 1,2 procent, og det vil ikke levne den nødvendige plads til fremgang eller sikring af reallønnen.

Af samme grund kommer ønsket ikke med som krav til OK24-forhandlingerne – ligesom det heller ikke var det ved OK21. Det besluttede medlemmerne af HK Stats forbundssektorbestyrelse på et møde den 5.-6. september, hvor de udtog de generelle krav til OK24.

- Jeg har stor forståelse for, at mange af vores medlemmer har et dybtfølt ønske om at få de 3 dage ind i overenskomsten som en ret. Men min forventning er desværre, at arbejdsgiverne vil forlange fuld pris for dagene. Det vil æde en stor del af den samlede ramme og gå ud over de generelle lønstigninger, som vi går efter at få igennem ved de kommende forhandlinger, siger HK Stat-formand Rita Bundgaard og fortsætter:

- Dertil kommer, at nogle statsansatte i forvejen igennem lokalaftaler eller kutymeaftaler har fri på de 3 dage. De vil i så fald komme til at betale for dem to gange.

Dagene har aldrig stået i overenskomsten

At medarbejderne på nogle arbejdspladser har fri med løn på de 3 dage, mens andre ikke har, skyldes, at der er tale om kutymefridage og ikke dage, der er skrevet ind i overenskomsten som en ret. Ifølge Juraplexus Juridisk Leksikon er ’kutyme’ defineret som ’en almindeligt anerkendt og fulgt fremgangsmåde inden for en bestemt branche’.

LÆS OGSÅHK Stat klar med krav til OK24

Arbejdsgivere kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige kutymer med et varsel på fx 3 eller 6 måneder. Det er ad flere omgange sket inden for staten, fx i politiet, i flere ministerier og styrelser og på universiteter, i forbindelse med sparerunder. Vil man som ansat her holde fri på fx grundlovsdag, er man nødt til at bruge af enten sin ferie eller afspadsering.  

På todagesmødet besluttede bestyrelsen, at den vil skrue op for kravet om generelle lønstigninger og genfremsætte kravet om en fritvalgsordning ved OK24. Med en fritvalgsordning a la den, der er indført mange steder i det private, kan man kan selv beslutte, om man vil prioritere fx ekstra pensionsindbetaling eller frihed. Et krav, der blev forsøgt taget hul på allerede ved OK21.

I mange af de formuleringer, HK Stat-medlemmer har indsendt i forårets ønskerunde, indgår ”at få fridagene tilbage”. Det kan forstås sådan, at fridagene tidligere har været en del af overenskomsten. Men det er altså ikke tilfældet.

Se mere om OK24