Loensamtale forberedelse

Du kender det måske: Du skal til lønsamtale, men når du endelig sidder foran chefen, er det svært at finde de rigtige argumenter.

I HK Handel anbefaler vi, at du – uanset overenskomst – har en årlig lønsamtale. Men selvom den kun finder sted én gang årligt, er det godt at forberede sig på den i løbet af hele året.

Her har vi nogle råd til, hvordan du griber lønsamtalen an:

Forberedelse før samtalen

Først og fremmest er der forberedelsen. Og den begynder lige så snart, at du har haft din seneste lønsamtale, eller at du starter i nyt job. Fra første dag kan du med fordel indsamle dine argumenter for, hvorfor du skal have mere i løn.

”Det kan du gøre ved at tage nogle billeder af dit arbejde og løbende skrive ned, hvad du har opnået eller udrettet – for eksempel påvise et godt salg,” siger Kristian Krog Pedersen, faglig sekretær i HK Handel.

Argumenter, du kan tage med til lønforhandlingen, kan eksempelvis være, at du har skabt gode resultater, fået nye arbejdsopgaver, fået ny uddannelse, er blevet dygtigere, fået mere ansvar, arbejder mere end der forventes, mv.

Skriv alt ned, du kan komme i tanke om – i løbet af hele året.

Mere forberedelse…

Som forberedelse er det også altid godt at tjekke HK’s lønstatistik og se, hvor du står henne i forhold til dine kolleger. Og så anbefaler vi i HK Handel også altid, at du taler åbent med dine kolleger om, hvad du får i løn.

Du finder HK’s lønstatistik her

”Erfaringsmæssigt er det gennemsnitlige lønniveau højere på arbejdspladser, hvor der tales åbent om løn, og det er i øvrigt helt lovligt,” siger Kristian Krog Pedersen.

Som noget nyt har din tillidsrepræsentant nu også fået den rettighed at kunne få indsigt i virksomhedens økonomi. Det kan også være en vigtig brik, når man går ind til en lønforhandling.

Læs mere om, hvordan du bruger din nye rettighed til at få mere i løn her

Sidst, men ikke mindst så sæt dig et realistisk mål for, hvor meget du bør stige i løn. Tænk derudover i alternativer, hvis en lønforhøjelse ikke er mulig (se længere nede i artiklen).

Selve lønsamtalen

Til selve lønsamtalen skal du medtage alle de argumenter, du har indsamlet i årets løb.

Lønforhandlingen kan selvfølgelig ende forskelligt ud. Måske får du en lille lønforhøjelse, men ikke så meget, som du havde håbet på. Måske får du slet ikke noget, eller også får du at vide, at du skal forbedre dig, før du kan få mere i løn.

Du skal ikke umiddelbart acceptere et nej, men spørge ind til begrundelsen. Hvad er din chefs modargumenter?

Har du spurgt grundigt ind, men der intet er at gøre i forhold til lønforhøjelse, kan du tænke i alternativer.

Det kan være uddannelse, ekstra ferie/frihed, tillæg/bonus, rejsekort, diverse goder som fri telefon, internet, avis, computer, tøj, mv.

Du skal desuden få afklaret: Hvad kan du gøre for at nå dit mål om højere løn?

Skriv ned, hvad du og din chef bliver enige om.

Efter samtalen – den nye forberedelse

Når du er ude på den anden side af lønsamtalen, skal du allerede begynde at forberede dig til den næste.

Hvad blev du og din chef enige om? Var der noget, du skulle forbedre for at få mere i løn? Var der nogle bestemte resultater, du skulle opnå? Læg en plan ud fra det.

Herefter er det bare om at følge din plan – og forfra begynde løbende at dokumentere dine resultater.

Skriv ned, tag billeder – hele året rundt. For inden du får set dig om, er næste års lønsamtale lige om hjørnet.

Få hjælp af HK Handels løncoach

Som medlem af HK Handel kan du få en gratis snak med en løncoach. Du kan få løncoaching ved at kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.