Har du været ude for, at din arbejdsgiver afviser at give dig lønforhøjelse på grund af virksomhedens økonomi? Fremover bliver det muligt at undersøge, om det argument holder.

Med de nye overenskomster er det nemlig nu bestemt, at din tillidsrepræsentant kan få indsigt i virksomhedens økonomi. Og det kan være et stærkt kort at have på hånden, når du skal forhandle din løn op.

Læs også formandens blog om det nye værktøj

”Det er klart, at det spiller en rolle, hvordan det går for virksomheden. Og her får man altså et godt afsæt for også at inddrage virksomhedens forhold i sin argumentation i en lønforhandling,” siger Stephan Agger, faglig chef i HK Handel.

Lokale forhandlinger

Gennem overenskomsten har din tillidsrepræsentant mere konkret nu fået mulighed for at få indsigt i virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter.

Det kan også være en fordel, hvis din tillidsrepræsentant skal forhandle en såkaldt lokalaftale igennem på vegne af dig og dine kolleger.

Lønstigningen kan nemlig enten ske gennem individuelle lønsamtaler eller ved, at I sammen eller gennem jeres tillidsrepræsentant forhandler en lokalaftale for løn på hele arbejdspladsen.

På lagerområdet opfordrer vi i HK Handel til, at I lokalt på virksomheden vender både muligheden for lokalaftaler og selve løndannelsen ud fra overenskomsten.

Ret til årlig lønsamtale

Som ansat på en af HK Handels overenskomster har du ret til en årlig lønsamtale, og det er vigtigt, at du benytter dig af den.

På butiksoverenskomsten er der eksempelvis en såkaldt minimalløn, som er den absolut mindste løn, din arbejdsgiver må give dig. Men den fastlægger i sig selv på ingen måde, hvad du skal have i løn.

Læs mere om, hvordan din løn er fastsat her

”Minimallønssystemet bygger på den idé, at der skal være en lokal løndannelse. Det fremgår helt klart af overenskomsten, at den ansattes kompetencer skal indgå i lønfastsættelsen,” siger Stephan Agger.

Din løn skal bl.a. afspejle din stilling, indsats og uddannelse, dine kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet og ansvar.

For de fleste bør lønnen derfor være over minimallønssatsen, og du bør jævnligt forhandle med din arbejdsgiver om mere i løn.

Bliv klædt på af en løncoach

Som medlem af HK Handel kan du få en gratis snak med en løncoach.

Løncoachen kan hjælpe dig med, hvordan du griber lønsamtalen an, og hvad du kan bringe i spil ud over løn – eks. mere frihed, mere uddannelse eller lignende.

Kontakt din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545, og aftal en løncoach-samtale i god tid.

Heldigvis viser vores erfaringer, at alle kan få noget godt ud af en lønsamtale. Ca. 2 og af 3 af HK Handels medlemmer har nemlig landet et resultat ved seneste lønsamtale.

Og dem, der ikke opnår et resultat i første omgang, kan til gengæld blive bedre forberedte til den næste lønsamtale.