Den procentvise lønstigning er naturligt nok det, der fylder for de fleste medlemmer af HK Handel, når vi lander nye overenskomster. Men ved forårets forhandlinger kom der en ny tilføjelse til vores overenskomster, som faktisk ikke fik den opmærksomhed, den fortjener.

Det er tillidsrepræsentanternes nye rettigheder, jeg taler om.

Med de nye overenskomster fik HK Handels tillidsrepræsentanter nemlig en række nye værktøjer til lokale lønforhandlinger. Det er værktøjer, som kan sikre de tillidsvalgte indsigt i virksomhedernes økonomi, herunder produktivitet, konkurrenceevne og fremtidsudsigter. Det betyder, at du som ansat har fået stærkere kort på hånden, når der skal forhandles løn lokalt. For det bliver sværere for en arbejdsgiver at afvise et ønske om lønstigninger med henvisning til virksomhedens økonomi, hvis tillidsrepræsentanten samtidig har fået indsigt i, at tallene på bundlinjen er både sorte og solide.

Det er nemlig sådan med overenskomsterne på hovedparten af det private område, at de alene fastlægger det absolutte minimum for, hvad du skal have i løn. Men den egentlige løn forhandles individuelt eller kollektivt på den enkelte arbejdsplads. Derfor er den nye ret til indsigt i virksomhedens økonomi et centralt værktøj til bedre og mere ligeværdige lønforhandlinger mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte eller tillidsrepræsentanten.

I HK Handel er vi gået i gang med at klæde tillidsrepræsentanterne på til at kunne bruge det nye værktøj. Det kan for eksempel være en gennemgang af, hvordan man forstår et regnskab eller råd og vejledning til, hvordan man forhandler løn med det nye værktøj i hånden. For et er, at man får nye værktøjer i værktøjskassen. Noget andet er, hvordan man bruger dem. Her kommer du også som medlem ind i billedet: Du kan være med til at sikre, at de nye værktøjer kommer i brug ude på arbejdspladserne. Bak op om din tillidsrepræsentant, når hun eller han beder jeres arbejdsgiver om indsigt i virksomhedens økonomi, og sørg for, at I gør brug af jeres nye ret til indsigt.

For husk, et værktøj kan kun gøre en forskel, hvis vi bruger det. Hvis vi blot lader det ligge i værktøjskassen, bliver det sløvt.