Medarbejdere jubler og undres over løn

Har du styr på, hvordan din løn bliver fastsat? Der er mange misforståelser. Illustration: Colourbox (redigeret)

Der er et væld af myter og misforståelser om løn. Og det er ikke så underligt – for der er meget i spil, når det skal afgøres, hvad der skal ligge i din lønpose sidst på måneden.

Læs med her, og bliv klogere på, hvordan din løn bliver fastsat.

Minimallønnen bør ikke være den normale løn

På nogle overenskomster – blandt andet butiksoverenskomsten – er der en såkaldt minimalløn.

Minimallønnen er den mindste løn, som din arbejdsgiver må give dig.

Det er vigtigt at forstå, at minimallønnen ikke i sig selv fastlægger, hvad man skal have i løn. Det er ikke meningen, at minimallønnen skal være den normale løn. Din løn skal bl.a. afspejle din stilling, indsats og uddannelse samt dine kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet og ansvar. For de fleste bør lønnen derfor være over minimallønssatsen, og du bør jævnligt forhandle med din arbejdsgiver om en højere løn.

Vi anbefaler, at du gør det mindst en gang om året, og på HK Handels overenskomster har du ret til mindst en lønsamtale om året.

De offentligt ansattes overenskomst
I de offentligt ansattes overenskomst har man ikke en minimalløn, men derimod en såkaldt ”normalløn”. Normallønnen adskiller sig ved, at den fastsætter størstedelen af de offentligt ansattes løn. Til gengæld har de ikke samme muligheder for selv at forhandle deres løn, som de privatansatte har.

Husk, at minimallønnen blot er den mindste løn, som din arbejdsgiver må give dig. Uden overenskomsten kunne din arbejdsgiver i princippet give dig tyve kroner i timen, da der ikke er en lov om mindsteløn i Danmark. Du kan se hvad minimallønnen som butiksansat er her.

Det betyder overenskomsten for din løn

På de fleste privatansattes overenskomster – inklusive HK Handels overenskomster - er det en direkte aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fastsætter, hvad du skal have i løn.

Her er det bl.a. markedsniveauet for løn samt dine egne lønforhandlinger med din chef, som er afgørende.

Overenskomsten har dog også betydning for, hvordan din løn bliver fastsat. Overenskomsten beskriver bl.a., hvad der kan være udslagsgivende for at få lønforhøjelser og tillæg. Og den giver dig bestemte rettigheder. Det kan udover minimalløn fx være:

• Fritvalgskonto
• Pension
• 5 Feriefridage
• Løn under barsel
• Løn under barns første sygedag

Resultatet på industriens overenskomster har stor betydning for, hvilken ramme der er til rådighed for reguleringer af løn, pension, fritvalgslønkonto m.v. på HK Handels overenskomster. Det kan du læse mere om her.

Læs mere om dine rettigheder som butiksansat her.
Læs mere om dine rettigheder som kontor- eller lageransat her.

Lokalaftaler kan skille sig ud

Selvom der ikke er en aftale om lønsatser i de store landsoverenskomster, så kan der godt være det på den enkelte arbejdsplads gennem ”lokalaftaler”.

I så fald er det din tillidsrepræsentant, der har forhandlet en aftale på plads med arbejdsgiver på vegne af dig og dine kollegaer.

På lagerområdet opfordrer vi til, at I på virksomheden lokalt drøfter både muligheden for lokalaftaler og selve løndannelsen ud fra overenskomstens parametre.

Læs fx om Nomecos lokalaftale.

Kom godt i gang med lønforhandlingerne

Vores erfaringer viser, at alle kan få noget godt ud af at tage en lønsamtale. Ca. 2 ud af 3 medlemmer har landet et resultat ved deres seneste lønsamtale. Og selv dem, der ikke opnår et resultat med det samme, de får det nemmere ved de efterfølgende samtaler. Du kan nemlig få et pejlemærke til, hvad du skal forbedre for at få mere i løn næste gang. En del af vores medlemmer veksler også løn til et andet gode, fx en ekstra betalt fridag.
 

Se, hvordan I kan løfte hinanden ved at tale åbent om løn