Gitte viser øvelser til de kongresdelegerede i salen

Gitte Geertsen viser gode udstrækningsøvelser til kongressalen . Foto: Carsten Bundgaard

Der blev grint og fnist, da næstformand Gitte Geertsen fik de delegerede op af stolene og lave forskellige øvelser under indledningen af sin mundtlige beretning.

- Pointen med den her lille øvelse er, at fysisk arbejdsmiljø er vigtigt, når vi taler godt arbejdsmiljø. Og vi er blevet klogere på sammenhængen mellem fysisk og mental sundhed, forklarede Gitte Geertsen.

Gitte Geertsen har arbejdsmiljø som sit ansvarsområde, og hun ser fremskridt, fx at der er kommet en ny arbejdsmiljøaftale, som lægger op til, at det forebyggende arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne skal styrkes. Og der er ingen vej udenom, mener hun.

- Godt arbejdsmiljø er i stigende grad på vej til at blive et konkurrenceparameter - for at tiltrække arbejdskraft. For de generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet i de her år - de vil ha’ et sundere arbejdsliv, sagde Gitte Geertsen fra talerstolen.

Går det den rigtige vej med arbejdsmiljøet, kan man ikke sige det samme om en anden af HK’s store mærkesager, nemlig ligeløn, mener næstformanden.

I foråret bad HK Privat og HK Handel det Nationale Forskningsinstitut VIVE undersøge, hvordan det står til med ligeløn på det private arbejdsmarked. Undersøgelsen viste, at der i gennemsnit er lige knap 20 % forskel på mænd og kvinders løn.

- Undersøgelsen sætter streg under, at vi ikke kan bortforklare løngabet mellem privatansatte HK’ere med et kønsopdelt arbejdsmarked. En forklaring, som arbejdsgiverne ellers virkelige godt kan lide at gemme sig bag, sagde Gitte Geertsen.

- Det skal ikke være op til den enkelte og tilfældigheder at opdage, at man ikke får samme løn som sin kollega, selv om man udfører arbejde af samme værdi, sagde Gitte Geertsen.

Næstformanden så helst, at det blev et lovkrav, at virksomheder med flere en 10 ansatte skal udarbejde kønopdelte lønstatistikker, og at DISCO-koder bliver tilgængelige for medarbejderne, så det bliver lettere at sammenligne lønninger.

- Jeg går heller ikke ud fra, at arbejdsgiverne forlanger mindre af deres kvindelige medarbejdere, sagde Gitte Geertsen.

Det sidste emne i næstformandens mundtlige beretning var diversitet på arbejdspladsen. I forsommeren spurgte analyseinstituttet Epinion HK Privats medlemmer om deres holdninger til diversitet. Og 4 ud af 5 svarede, at det er vigtigt, at arbejdspladsen er rummelig, og der er plads til alle uanset, alder, etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller handicap.

- Jeg forstår godt, at det kan være svært at navigere i. Hvad må man sige - til hvem? Og hvad må man gøre og ikke gøre? I virkeligheden er det simpelt: Vi skal rumme og respektere hinanden. Det er én af vores vigtigste opgaver som fagforening - at sørge for, at der er plads til alle. Og vi skal bidrage til politikker, der virker, sagde Gitte Geertsen, inden hun takkede for ordet til bragende klapsalver.

Dette er et uddrag af Gitte Geertsens mundtlige beretning

Se den fulde beretning

Læs interview med Gitte Geertsen