Michael Jensen

- Det er en tung dag med en meget trykket stemning. Folk græder og er selvfølgelig meget påvirkede af det, fortæller Michael Jensen, der er tillidsrepræsentant i Landbrugsstyrelsen. Arkivfoto.

'Opgaverne forsvinder ikke i samme omfang som bevillingerne, og vi er i forvejen for få medarbejdere. Vi er som medarbejdere i Landbrugsstyrelsen meget bekymrede for de masseafskedigelser, vi står over for.' 

Sådan lyder et opråb fra medarbejdere i Landbrugsstyrelsen, hvor tillidsrepræsentanter fra 8 forskellige fagforeninger sammen har advaret mod at nedskæringer med omkring 100 stillinger vil have konsekvenser for styrelsens sagsbehandlingstider.

Advarslen ændrede dog ikke på beslutningen, som torsdag formiddag førte til, at 51 medarbejdere på tværs af landet fik besked om, at de ikke længere har et job.

Landbrugsstyrelsen har på grund af ændrede opgaver og faldende bevillinger i dag afskediget 51 medarbejdere. Derudover er der indgået frivillige fratrædelsesaftaler med 58 medarbejdere. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

En tung dag

Afskedigelserne af medarbejderne fordeler sig over alle Landbrugsstyrelsens lokationer. I København afskediges 32 medarbejdere, i Tønder 4 medarbejdere og i Augustenborg 12 medarbejdere. Derudover er der 3 afskedigelser i styrelsens regionale kontrolenheder. De frivillige fratrædelser er nogenlunde ligeligt fordelt imellem lokationerne, skriver styrelsen videre.

Michael Jensen er HK-tillidsrepræsentant i Landbrugsstyrelsen i København og har i dag været med til at sige farvel til 4 HK-kolleger.

- Det er en tung dag med en meget trykket stemning. Folk græder og er selvfølgelig meget påvirkede af det, fortæller han.

Stor interesse for fratrædelser

Inden dagens fyringsrunde har rigtig mange kolleger valgt at tage imod en frivillig fratrædelse.

- Der har været så stor interesse for at komme væk, at styrelsen måtte lukke for frivillige fratrædelser. Men i nogle teams stopper flere erfarne folk samtidig, og det vil kunne mærkes på opgaveløsningen, siger han.

FRIVILLIG FRATRÆDELSE
I forbindelse med afskedigelsesrunder ses det ofte, at der først er en runde, hvor medarbejdere kan vælge en frivillig fratrædelse.

Formålet med en frivillig fratrædelsesordning er dels at opfange de medarbejdere, som af den ene eller anden grund ønsker at forlade virksomheden, dels at nedbringe antallet af afskedigelser, hvor medarbejderen hellere ville fortsætte i virksomheden.

Tal altid med din TR eller din HK-afdeling, inden du indgår en aftale.

Hos Landbrug og Fødevarer (L&F) har man tidligere udtalt bekymring, og krævet, at det ikke går ud over sagsbehandlingen.

- Selvfølgelig er det bekymrende, når man i Landbrugsstyrelsen fjerner medarbejdere, som jo står for at skulle lette sagsbehandlingen, sagde Niels Peter Nørring, klima- og EU-direktør i L&F, den 7. september til Landbrugsavisen.

Men de store nedskæringer vil have konsekvenser for borgere og virksomheder, påpeger medarbejderne.

'Det er nærved uundgåeligt, at afskedigelserne vil betyde længere sagsbehandlingstider i Landbrugsstyrelsen. Vi er meget bekymrede for arbejdspresset og arbejdsmiljøet fremadrettet', skriver tillidsfolkene i opråbet.

Den bekymring deler deres direktør dog ikke.

- På kort sigt kommer afskedigelsesrunden selvfølgelig til at kunne mærkes i organisationen. Da antallet af arbejdsopgaver i styrelsen reduceres, forventer vi dog, at vi snart kan få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge, og at situationen derfor ikke vil påvirke hverken sagsbehandlingstider eller udbetalingen af landbrugsstøtte, udtaler direktør Lars Gregersen i Landbrugsstyrelsens pressemeddelelse.

Tillidsrepræsentanternes opråb

”Vi er som medarbejdere i Landbrugsstyrelsen meget bekymrede for de masseafskedigelser, vi står over for. De rammer både de medarbejdere, der mister deres arbejde og dem, der bliver tilbage. For opgaverne forsvinder ikke i samme omfang som bevillingerne, og vi er i forvejen for få medarbejdere til at løse de opgaver, der er i dag. Vi har som tillidsrepræsentanter allerede i foråret 2022 gjort opmærksom på det fald i bevillinger, der nu bliver til virkelighed. Den besked, vi nu hører, er, at vi skal kunne løse de samme opgaver og endnu bedre end før. Det, mener vi ikke, er realistisk, når vi i den seneste trivselsmåling kan se, at der i forvejen er udfordringer med balancen mellem opgaver og den tid, der er til rådighed. De massive besparelser på 100 årsværk vil næppe gøre situationen bedre for dem, der bliver tilbage. Det er nærved uundgåeligt, at afskedigelserne vil betyde længere sagsbehandlingstider i Landbrugsstyrelsen. Vi er meget bekymrede for arbejdspresset og arbejdsmiljøet fremadrettet. Det understreges af, at et overvældende antal medarbejdere har ønsket at bruge muligheden for frivillig fratrædelse. Det bør være et vink med en vognstang om, at der er brug for at forbedre arbejdsforholdene markant i Landbrugsstyrelsen, hvis man vil holde på de medarbejdere, der er tilbage på arbejdspladsen. Vi vil derfor som medarbejderrepræsentanter kraftigt opfordre til, at man fra politisk hold tager et kritisk blik på, om de opgaver, der skal løftes i styrelsen i fremtiden, realistisk kan håndteres af det antal medarbejdere, man lægger op til.”
Tillidsrepræsentanterne fra DM, DJØF, IDA, HK, JID, Landinspektørforeningen, PROSA og Jordbrugskontrollørerne (Serviceforbundet).

 

LÆS OGSÅ: Fyrede 39 efter udflytning: Nu hyrer de vikarer i massevis (EkstraBladet 2018)