Illustration af mand, der undrer sig Illustration Lars Andersen.

Har du brugt alle dine feriedage, når året slutter? Ellers er det en god idé at få dem sat i kalenderen nu eller få aftalt med din arbejdsgiver, hvad der skal ske, hvis du ikke kan nå at holde dem.

Dine ferierettigheder - helt kort

- Du har ret til 5 ugers ferie ifølge dansk lovgivning. Denne ferie KAN udløbe den 31. december 2023.

- Er du ansat i en kommune eller region, har du på grund af din overenskomst ret til en ekstra uges ferie (kaldes også ”den 6. ferieuge” eller ”5 feriefridage”). Denne ferie udløber IKKE den 31. december 2023.
- Du kan overføre dele af din ferie, hvis du ikke kan nå at bruge den i år. Vi gennemgår reglerne nedenfor.

De 5 ugers ferie

Som udgangspunkt skal de feriedage, du har gennem lovgivningen, og som du har optjent i perioden den 1. september 2022 til den 31. august 2023, afholdes INDEN udgangen af december 2023. I den periode vil du som fuldtidsansat have optjent 25 feriedage.
Hvis du ikke afholder den optjente ferie senest den 31. december 2023, forsvinder de feriedage, du ikke kan nå at holde, medmindre du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste år.
NB! Den mulighed gælder kun for ferie ud over fire uger. Det er dermed kun den femte uge, du kan overføre.

Har du været forhindret i at afholde din ferie – f.eks. på grund af sygdom eller barsel – kan du overføre op til fire ugers ferie til efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Den femte ferieuge vil automatisk blive udbetalt, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også skal overføres.

Dine feriefridage / Den 6. ferieuge

Den 6. ferieuge er ikke bestemt af ferieloven, men er aftalt som en del af overenskomsterne mellem HK Kommunal og arbejdsgiverne. Den 6. ferieuge bliver optjent i løbet af kalenderåret og kan anvendes det efterfølgende år fra den 1. maj til og med den 30. april.

Det betyder altså, at de 5 ekstra feriefridage, du har optjent i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022, er dem, du skal bruge i perioden den 1. maj 2023 til den 30. april 2024, og de udløber dermed ikke med årets udgang.

Spørgsmål og svar om din ferie

Vil du vide mere om feriereglerne, den 6. ferieuge eller dit særlige ferietillæg, når du er ansat i en kommune eller region? Få svar på alle dine spørgsmål om ferie her. Du kan også se ferieaftalen for ansatte i kommuner og ferieaftalen for ansatte i regioner
Husk, at du også altid kan tage fat i din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

Dit særlige ferietillæg

Vidste du, at du som ansat under en af HK Kommunals overenskomster i en kommune eller region har et særligt forhøjet ferietillæg - udover det normale? 
Læs mere om dit ferietillæg her.