Onlinemøde

 

På den slags ”hybride møder” risikerer de, der deltager online, let at føle sig udenfor og blive koblet helt af fællesskabet.

Men det kan undgås. Læs 5 tips til, hvordan I holder hybridmøder, hvor alle er godt involveret.

Hvad er et hybridmøde? 

Hybridmøde er et møde, hvor der både deltages ved fysisk fremmøde og digitalt via Teams, Zoom eller lignende.

Sådan sikrer I den hybride holdånd

1: Udpeg en mødeleder
For at sikre en ligeværdig deltagelse af kolleger i og udenfor cyberspace skal ordet styres. Overvej at lade mødelederen deltage digitalt for at skabe balance.

2: Skab øjenhøjde
Lad alle hilse på alle, inden mødet officielt starter. Fanger kameraet ikke alle fysiske deltagere, så hop hen forbi kameraet og hils på de digitale. Eller lav en lille rundvisning, hvor kameraet roterer forbi alle i lokalet.

3: Start online
Første punkt på dagsordenen: Check ind med de virtuelt deltagende. ”Alt vel, Rebecca?” ”Nåh, hva’ så Erling, kom du gennem dokumenterne?” ”Patrick, hvad tænker du om dagens mødeemne?”

4: Gå ikke ned på teknologi
Udstyret afgør både den faglige og sociale kvalitet. Lyd- og billedkvalitet skal være høj nok til, at informationer ikke går tabt i skrat og pløre. God kvalitet mindsker den digitale udmattelse, som mange led af under corona-epidemien.

5: Spred jer ud
Hvis I er mange kolleger, der skal dele ét kamera og én mikrofon, så bryd jer op i mindre klynger og book separate mødelokaler.

6: Spark ordet ind i skærmen
Tjek løbende ind med digitale deltagere. Sikr midtvejs, at alle er med. Rund også af med direkte henvendelse til kollegerne på skærmen.

7: Tal om hybridmøder - og finjustér
Sørg for at evaluere, hvordan I synes møderne går. Lav aftaler om, hvordan man bedst markerer, kommer med inputs og udveksler mødedokumenter.

Kilde: BFA.dk, kropogkontor.dk, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Læs mere: Derfor er onlinemøder så drænende

 

Jacob Kragh LindeArtiklen er skrevet af Jacob Krag Linde, som er journalist i HK Privat. 
Har du kommentarer til artiklen, er du velkommen til at sende en mail til mig på jacob.krag.linde@hk.dk