Asbjørn Frier vil som ny formand for HK Ungdom arbejde for at fremme grundlæggende værdier som stolthed og respekt i HK-fagene. Foto: Noah Thielemann.

Stort tillykke med valget, Asbjørn. Kan du fortælle kort om din egen faglighed, og hvad du laver til daglig?

Jeg blev udlært som kontorelev med speciale i administration den 31. august i år hos A4 Medier og er nu ansat her som eventkoordinator. Lige nu står jeg for afviklingen af Årets TR (som løb af stablen 1. november, red.).

Hvorfor stillede du op til posten som formand for HK Ungdom?

Fordi jeg tror på, at jeg sammen med resten af HK Ungdom kan styrke vi unge HK´eres faglige stolthed, skabe bedre vilkår under vores uddannelser og sikre respekt for os og vores fag. HK Ungdoms arbejde skal gå på de tre pejlemærker.

Hvorfor er det vigtigt?

Vi har brug for, at HK Ungdom er en stærk fagpolitisk stemme for unge medlemmer, som de kan se sig selv i. Det kan vi kun gøre ved at få løftet vores niveau af politik og synlighed i de klassiske og sociale medier med fokus på de tre pejlemærker.

Hvilken opgave er vigtigst for dig lige nu?

Vi vil gerne finde personer inden for mange af de fag, vi har i HK, og opdyrke dem med talentpleje, skoling og en stærk tilstedeværelse på sociale medier. Dels for at synliggøre vores kompetencer for hele samfundet og få unge HK’ere til at forstå, at vi er vigtige, for det har mange afledte affekter i den samlede samfundsforståelse. Og dels for at den enkelte kan føle, at det, man laver, er vigtigt, så man kan gå på arbejde med rank ryg og for eksempel stå op for sig selv i en lønsamtale.

Hvad er de vigtigste fagpolitiske emner for de unge?

Det er tre overordnede emner, som jeg kom ind på før. Den faglige stolthed, fordi vi først råber op og kræver mere i løn eller andre rettigheder, når vi er fagpolitisk stolte. Bedre vilkår under uddannelse, hvor erhvervsuddannelserne ofte bliver udvandet i form af dårlige onlineforløb, og hvor flere korte og mellemlange videregående uddannelser ikke er markante i samfundet. Og endelig respekten for vores fag, så man for eksempel ikke skal føle sig utryg ved at arbejde i et supermarked som ung fritidsjobber, fordi der ikke er respekt om en som menneske.