Tidligere i år meddelte Rigsarkivet, at Aula var så historisk bevaringsværdig og en afspejling af, hvad der sker i den danske folkeskole i dag, hvorfor al kommunikation mv på Aula skulle gemmes og arkiveres.

Det satte kulturministeren Jeppe Engell Schmidt (M) dog et stort spørgsmålstegn ved nødvendigheden af.

Rigsarkivet har nu ”genovervejet” situationen og har sendt en ny redegørelse til ministeren om bevaringsværdighed.

Glemte at Aula er kommunikationsplatform

Fra rigsarkivar Morten Ellegaard, lyder det derfor nu, at kommunikationen i Aula er meget omfattende, hvilket ikke tidligere har indgået i Rigsarkivets vurdering.

Aula er en kommunikationsplatform, erkender Rigsarkivet nu - som i væsentlig grad adskiller sig fra andre it-systemer på det offentlige område, og man havde ikke skelnet mellem formel og uformel kommunikation i Aula.

Det har man nu.

-  Så vi bevarer det, som tidligere har været indsamlet fra skole- og institutionsområdet, fx mødereferater fra politiske udvalg og anden formel dokumentation, samt information fra skolen eller institutionen til forældrene. Resten af dialogen i Aula har en uformel karakter, som i dette tilfælde ikke bevares.”