Borgerservice er myndighedernes varme hænder, siger Søren Skaarup, post doc ved IT Universitetets Center for Digital Velfærd. Foto: Tom Ingvardsen

Som det er tilfældet med så mange andre borgernære velfærdsområder, vil også Borgerservice med stor sandsynlighed blive ramt af de besparelser på de administrative funktioner, regeringen har dikteret kommuner og regioner.

De velfærdsydelser med åbenbar og direkte borgerkontakt, der tilfældigvis er opført under den administrative konto 6, står til at blive beskåret med 700 millioner kroner alene i 2024.

Besparelser flytter problemerne

Men det, der for eksempel foregår i Borgerservice, er ikke administration. Sådan lyder det ifølge Kommunen fra post doc ved IT Universitetets Center for Digital Velfærd, Søren Skaarup, der betegner Borgerservice er myndighedernes varme hænder.

- Besparelser på borgerservice er ikke nogen særlig god ide. Det flytter bare problemerne, siger han til Kommunen.

Det er ifølge Søren Skaarup i Borgerservice, borgerne får hjælp til at forstå og navigere i det offentlige og her, medarbejdere samler op efter andre myndigheder på tværs af kommuner, regioner og stat.

- Folk møder op der, hvor de kan, når de har et problem. De kommer i Borgerservice, fordi der er noget, de ikke kan få opfyldt via de andre offentlige kanaler, siger velfærdseksperten til Kommunen.

Politisk paradoks

Søren Skårup peger på, at flere lukkedage og reducerede åbningstider i Borgerservice som følge af besparelser kan gå ud over tilgængeligheden, og så kan problemet med, at borgerne ikke kan blive serviceret, blive selvforstærkende.

Socialdemokratiets indenrigsordfører, Birgitte Vind, medgiver ifølge Kommunen, at det kan virke modstridende, hvis de administrative besparelser, der har til formål at frigive flere ressourcer til den direkte kontakt med borgerne, ender med at blive til besparelser i borgerservice.

I HK Kommunal har formand, Lene Roed, tidligere advaret om, at store besparelser på den borgernære velfærd, der blandt andet er opført under den administrative konto 6, risikerer at rokke ved det brede befolkningsflertals tillid til velfærdssamfundet.

Artiklen er opdateret 22. november 2023