’Vi ser muligheder og tør forandringer. Vi er innovative og omstillingsparate (…).’ Sådan lyder et af administrationsbachelorernes 8 bud. Om formand Nikolaj Rosenkilde Kølbæk har haft denne programerklæring i tankerne, da han tog imod udpegningen til FN-ungdomsdelegat fra Dansk Ungdoms Fællesråd, vides ikke.

Fra nytår skifter formanden for Administrationsbachelorernes Landsforening (HK/ABL) den danske uddannelses-og fagforeningsverden ud med den internationale scene. Nikolaj Rosenkilde Kølbæk er nemlig Fagbevægelsens bud på et nyt ungdomsdelegat til FN med fokus på Faglært uddannelse og jobskabelse.

Han kommer fra en praktikstilling i Administrations- og Servicestyrelsen i Herning.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som sender danske delegater til verdensorganisationen FN, har fulgt indstillingen og udpeget den 27-årige administrationsbachelor til at repræsentere den danske ungdom.

"Jeg skal med denne udpegning de kommende år repræsentere den danske ungdom på den internationale scene til topmøder i FN samt være i dialog med danske unge om de globale dagsordener indenfor tematikken Faglært uddannelse og jobskabelse. Og det glæder jeg mig til at tage hul på," skriver Nikolaj Rosenkilde Kølbæk i en mail til HK Stats formandskab.

Fik tændt den internationale flamme på Geneveskolen

Nikolaj Rosenkilde Kølbæk takker i samme mail for, at han med HK’s opbakning tidligere har været på den nordiske folkehøjskole i Geneve i Schweiz, i daglig tale blot Geneveskolen.

”Havde jeg ikke været på Genéveskolen med jeres opbakning, så havde jeg ikke fået tændt den internationale ild, der gør at jeg nu interesserer mig for de internationale dagsordener som fx at sikre, at flere unge, globalt, kan få en tryg og sikker overgang til arbejdsmarkedet, uanset baggrund og uddannelsesvalg samt at skabe bedre betingelser, så unge kan påvirke deres uddannelser og det arbejdsmarked, de er en del af,” skriver Nikolaj Rosenkilde Kølbæk.

Den nordiske folkehøjskole i Geneve oplyser på sin hjemmeside, at den siden oprettelsen i 1931 har givet viden og færdigheder til fagforeninger og sociale bevægelser, så de bedre kan møde globaliseringens udfordringer og arbejde for anstændigt arbejde og en retfærdig globalisering.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) offentliggjorde den 23. november udpegningen af nye ungdomsdelegater – heriblandt altså den snart tidligere formand for Administrationsbachelorernes Landsforening. Han fortsætter dog sit formandsarbejde indtil ABL's landsmøde i marts 2024.

Der er siden 2012 uddannet op mod 3.000 professionsbachelorer i offentlig administration Mange af dem er ansat kommuner og stat.

Om DUF
 
DUF er en paraply- og interesseorganisation for 78 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, religiøse foreninger, miljøorganisationer, udviklingsorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. De repræsenterer i alt 600.000 unge medlemmer, oplyser DUF.
Gennem sit globale ungdomsprogram koordinerer DUF 8 danske ungdomsdelegaters deltagelse i FN og andre fora. Udover Faglært uddannelse og jobskabelse arbejder de unge internationalister med Ligestilling og SRSR (seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder), Klima og miljø samt Demokrati og partnerskaber.