De kommunale jobcentre er bedst til at få dagpengemodtagere i job. Foto: Lars Pryds

A-kasserne er kasserne i gennemsnit er dårligere til at få dagpengemodtagerne i job end de kommunale jobcentre. Det er resultatet af et fireårigt forsøg iværksat af Beskæftigelsesministeriet.

Evalueringen af forsøget viser, at der i seks ud af de ni a-kasser, der som forsøg har haft ansvaret for de forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed, har været en negativ effekt på beskæftigelsen. For de øvrige tre a-kassers vedkommende har data været for usikre til, at der har kunnet drages konklusioner.

Der er med andre ord i gennemsnit færre ledige, der er kommet i job via de a-kasser, der har deltaget i forsøget, sammenlignet med de ledige, der samtidig har været i jobcentret.

Kritisabel timing

Fra flere sider bliver det nu kritiseret, dels at evalueringen kommer efter, regeringen allerede har besluttet at overlade dagpengemodtagerne til a-kasserne i de første tre måneder i det nye år, dels at evalueringen kommer efter den store beskæftigelsespolitiske høring på Christiansborg og efter årets store beskæftigelsespolitiske konference, JobCamp.

Både KL og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener, at slutevalueringen af a-kasseforsøget bør få følger for beslutningen om, at a-kasserne skal overtage kontakten til de forsikrede ledige den 1. januar.

Begge organisationer mener, den beslutning nu bør rulles tilbage. Formanden for KL’s beskæftigelsesudvalg, Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), peger derudover på, at resultatet af forsøget bør indgå i overvejelserne i den ekspertgruppe om fremtidens beskæftigelsesindsats, der af regeringen er blevet pålagt at komme med forslag til, hvordan både a-kasser og private aktører fremover skal spille en endnu større rolle i beskæftigelsesindsatsen.

Mange indsatser virker

I HK Kommunal tager næstformand, Pia Lund Jeppesen, evalueringen af a-kasseforsøget til efterretning.

- Jeg kan bare i al stilfærdighed konstatere, at den kommunale jobindsats til trods for mange mangler i dag er europamester i at få ledige hurtigt tilbage i job. Det skyldes blandt andet, at borgere og virksomheder i jobcentret har én og samme indgang til den indsats, der nu måtte være brug for. Samtidig han man i kommunen mulighed for at give den enkelte borger en mere helhedsorienteret indsats, siger Pia Lund Jeppesen.

Derudover peger næstformanden på, at den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, et socialt sikkerhedsnet og en aktiv beskæftigelsesindsats.

- Hvis man begynder at save i det ene af de tre ben, så vælter skamlen, og det kan komme til at koste forfærdeligt mange penge. Jeg appellerer til, at man ikke smider de ting, der rent faktisk virker i beskæftigelsesindsatsen, ud med badevandet, når man nytænker hele beskæftigelsesindsatsen, lyder det fra Pia Lund Jeppesen.

Topminister værdsætter jobcentrene

Overraskende for de fleste er det sandsynligvis, at en af regeringens absolut mest fremtrædende ministre, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), nu også bidrager til – mildest talt - at nuancere debatten om jobcentrenes fremtid.

- Jeg er ikke på det hold, der mener, at der skal kastes en håndgranat ind på jobcentrene. De gør et godt stykke arbejde på rigtig mange områder. Jeg synes, at kritikken har været meget polemisk og ikke respekteret den faglighed, som er til stede, lød det på et nyligt afholdt integrationstræf fra Kaare Dybvad Bek ifølge NB Beskæftigelse.

Artiklen er opdateret 22. november 2023