Kollegerne Vicky Lauritzen, Lisa Damm Iskov og Connie Rokkedahl står ved siden af hinanden og smiler til kameraet

Deres stemme blev hørt: Fra venstre Vicky Lauritzen, Lisa Damm Iskov og Connie Rokkedahl , tre af de fire kolleger, som fik stoppet konkurrenceudsættelse af deres egne arbejdspladser ved hjælp af fakta og benarbejde

Forslaget kom som en bombe på et medarbejdermøde, som var indkaldt med emnet ”Den attraktive arbejdsplads”. De fremmødte forventede ikke at få at vide, at fire kollegers arbejde skulle i udbud, men det var, hvad der skete.

- Da vi fik det at vide, sad vi, som om vi var faldet ned fra månen. Vi anede ikke, hvordan vi skulle reagere, vi var i chok, siger en af de fire, Connie Rokkedahl, der er uddannet kontorassistent og specialist i afdelingen.

Men det tog ikke lang tid for medarbejderne at komme op i omdrejninger, fortæller Vicky Lauritzen, specialist i afdelingen og uddannet kontorassistent

- Vi var enige om, da vi kom fra mødet, at det skulle fandeme være løgn, og så tog vi fat i fællestillidsrepræsentanten Torben. Vi gik i gang med det samme, siger hun, og Torben Schmidt fortsætter:

- Vi havde en høringsperiode på halvanden uge, som er forkortet i forhold til normalt, men vi fik den op på 14 dage. I den periode holdt vi tre tretimers møder. Ledelsen bakkede heldigvis op om, at vi lavede et godt høringssvar, og kollegerne fra central økonomiteam og opkrævning kom med sparring og snolder.

Dårlig forretning

Kontoret står for administrationen af hele plejecentre og botilbud, herunder registrering af ind- og udflytninger, udarbejdelse af lejekontrakter, flytteafregninger, huslejebudgetter og -regnskaber samt forbrugsregnskaber. Det stod hurtigt klart for medarbejderne, at det ikke ville være til økonomisk eller faglig fordel at sende opgaven i udbud – eller konkurrenceudsættelse, som det hedder i fagsproget.

Fordi medarbejdernes lønninger bliver betalt af administrationsbidraget via beboernes husleje, er deres jobs udgiftsneutrale for kommunen. Administrationsbidraget inkluderer en tredjedel lederløn, og den skulle overtages af kommunen ved konkurrenceudsættelse og ville altså blive en udgift fremover.

Desuden ville kommunen ved en udlicitering stå med regningen ved renoveringer af lejligheder, hvis beboerne ikke selv kan betale. Den slags bliver i den nuværende ordning dækket af en særlig beboerfinansieret henlæggelseskonto, som ikke kan fortsætte efter en udlicitering.

Risikerede fyringer

Konsekvenserne for medarbejderne risikerede at blive store ved en konkurrenceudsættelse. I bedste fald, hvis den blev vundet af en lokal organisation, for eksempel en boligforening i området, ville medarbejderne blive virksomhedsoverdraget og kunne bevare deres jobs i et nyt regi. Men fordi opgaven skulle i EU-udbud, kunne den også blive vundet af en virksomhed tusindvis af kilometer væk, og så var der næppe nogen af medarbejderne, der flyttede med opgaven. Det satte sit præg på stemningen i afdelingen.

- Humøret var svingende, siger Connie.

- Men vi var gode til at hive hinanden op. Vi kunne også grine og få det håndteret, siger Vicky.

De to er enige om, at de er blevet meget mere sammentømrede i afdelingen af sagen.

Politikerne lyttede

Efter den hektiske skriveperiode, fik Økonomiudvalget høringssvaret, og et af medlemmerne, socialdemokrat Didde Lauritzen, var imponeret over det. Hun sagde i et interview på Sønderborgnyt.dk:

- Det gav bare et høringssvar, som var virkelig godt, altså de havde virkelig været grundige. De fik bare belyst, at der var rigtig mange problemstillinger i det her, særligt for vores mest udsatte borgere, som de mener kan komme i klemme, fordi at det måske er lidt mere lempeligt og lidt nemmere, når man har det på kommunale hænder. Og så en gang imellem kan man være sådan lidt eftergivende eller finde nogle lidt alternative løsninger for de her borgere. Det kan være svært, når det ligger eksternt De peger sådan set også på, at i dag tager vi et gebyr, og det gebyr kan sådan set stige ret markant, hvis man lægger det ud til private. Og det er borgerne, der betaler det, sagde hun.

Resultatet blev, at udvalget tog høringen til efterretning og skrinlagde konkurrenceudsættelsen. En total sejre for de fire HK’ere, som havde talt politikernes sprog og fagligt havde vurderet forslaget på de politiske præmisser.

Fremtiden usikker

Fællestillidsrepræsentant Torben Schmidt

Fællestillidsrepræsentant Torben Schmidt hjalp kollegerne med høringssvaret

- Vi lagde vægt på prisen for kommunen. Det er et argument, som også kan bruges ved en senere lejlighed, hvis det politiske flertal skifter, siger Torben Schmidt. Men er det rationelle argument nok, eller vil en ideologisk baseret udbudsrunde komme engang i fremtiden? Det spekulerer medarbejderne på i dag.

- Ingen føler sig sikre for tiden. Men nu er det besluttet i denne omgang, så jeg tænker, der forhåbentlig ikke kommer noget foreløbig, mener Vicky.

- Ja, lige nu sidder vi tørt, men hvor længe? Hvad bliver det næste? spørger Connie.

- Vi var glade for, at vi måtte komme med input. Vi gjorde alt hvad vi kunne. Det er godt at føle bagefter, man har gjort hvad vi kunne, siger Vicky, og det er der enighed om i gruppen.

- Man skal finde kampgejsten. Det kan lykkes! Det kan give noget, mener Connie.

- Man skal bruge sit netværk, kolleger, samarbejdspartnere, få andre vinkler så man kan belyse, hvad konsekvensen bliver. Og ikke give op! siger Vicky.

Fællestillidsrepræsentant Torben runder af:

- Det er vigtigt – som denne gruppe også har bevist – at flinkeskolen for HK’ere er lukket! Vi skal kunne råbe op. Vi skal passe på ikke at blive for samarbejdsvillige overfor ledelsen, for det er altså ikke altid til fælles bedste, når de vil lave forandringer.