Jannik Lykke Moesborg

Jannik Lykke Moesborg håber, at virksomhedens mange tiltag kan gøre en forskel for miljøet og kollegaerne.

ESG styrker virksomheden

Jannik Lykke Moesborg er faktureringsassistent og HK-tillidsrepræsentant på virksomheden. Og han er drevet af ønsket om at gøre en forskel:

- Vores beslutning om at indarbejde bæredygtighed og ESG i vores forretningsmodel er drevet af et fælles ønske blandt medarbejdere og ledelse om at gøre en forskel. Vi tror virkelig på, at dette også er en vej til at opnå langsigtet succes og værdiskabelse for vores kunder og samarbejdspartnere. Det er for mig en naturlig rejse i min udvikling, Jeg får tilegnet mig ny viden og nye kompetencer, og er samtidigt med til at føre virksomheden i en ny og spændende retning ind i fremtiden.

Mange miljøtiltag

Og de er kommet et stykke vej allerede. De har nedsat en grøn projektgruppe bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger og med forskellige stillinger i Ole Larsen Transport. De har også implementeret og sat en del miljøprojekter i søen som fx solcelleanlæg, vaskeanlæg med genbrugsvand, el-lastbiler, el-ladestandere til elbiler, mindre forurenende brændstoffer m.m.

Styrkelse af den mentale og fysiske sundhed

Alle de ovenstående tiltag har med E’et at gøre i ESG. Nu er turen så kommet til at sætte mere fokus på styrkelse af S’et og styrke både den mentale og fysiske sundhed.

 

ESG står for:

/ Environmental (miljø- og klimaforhold)
/ Social (sociale forhold)
/ Governance (ledelsesmæssige forhold)

 

- Vi har fælles morgenmad sidste fredag i måneden, vi går af og til ture i arbejdstiden og nogle af os spiller padel sammen efter arbejde. Senest er der indført 10 minutters morgengymnastik dagligt efter inspiration fra en virksomhed, jeg besøgte på en TR-tur med HK Østjylland. Virksomheden havde oplevet en stor effekt på den generelle sundhed, trivsel og sygefravær, og det håber jeg også, at det får for os. Jeg håber også, at det styrker vores kultur og sammenhold, fortæller Jannik Lykke Moesborg.

Arrangement med støtte fra Velliv

I oktober havde de et arrangement for alle medarbejdere for at give hinanden redskaber til at ændre holdning og bidrage positivt. Det var et foredrag med Connie Svendsen, som gennem humor, selvironi og masser af sjove eksempler gjorde det relaterbart for medarbejderne.

- Det var en rigtig god oplevelse at være sammen om, og jeg håber, at det kan være med til at skubbe til vores vaner og booste den mentale sundhed, fortæller Jannik Lykke Moesborg, der havde søgt og fået bevilliget penge til arrangementet hos Velliv.

Du kan også søge her- Velliv Foreningen

 

Jannik Lykke Moesborg

Jannik Lykke Moesborg har været med til at indføre 10 minutters morgengymnastik på arbejdspladsen.

 

Vil være rollemodel

Det er fint med fokus på E og S, men uden fokus på G, går det ikke. Men målet for ledelsen i Ole Larsen Transport er at være en fremtrædende rollemodel i transportsektoren, når det kommer til god ledelse og bæredygtig virksomhedspraksis. Ledelsen gør et stort arbejde ud af at udvikle og opretholde et åbent og gennemsigtigt kommunikationsmiljø.

De gør de blandt andet ved aktivt at involvere og lytte til feedback fra medarbejdere, kunder, leverandører og øvrige interessenter. Med chauffører på landevejene dag og nat, kan det være svært at nå ud til alle i rette tid, hvis en information skal hænges op på en opslagstavle eller skrives på et intranet. Derfor har Ole Larsen Transport fået udviklet en kommunikationsapp, som er et centralt knudepunkt i den interne kommunikation.

Derudover holder de månedlige infomøder for kollegaerne på kontoret og kollegaerne på landevejen. Møderne omhandler alt fra nøgletal til nye kunder og små detaljer fra dagligdagen. Det gør de for at sikre, at alle medarbejdere er informeret og kan inddrages i eventuelle beslutningsprocesser.

De mange tiltag inden for ESG styrker altså både virksomheden og Jannik og hans kollegers trivsel.

- Jeg håber, at vi kan gøre en forskel miljømæssigt med vores tiltag og samtidigt reducere stress, mindske sygefravær, forbedre samarbejdet og booste trivslen for vores kollegaer. Så er det jo en win-win-situation, siger Jannik Lykke Moesborg. 

 

Vil du vide mere om bæredygtighed og ESG, så kan du læse mere her