Taske bliver stjålet

Har du styr på reglerne for, hvornår din chef må kigge i din taske? Ellers kan du få det her. Foto: Colourbox.

Vil din chef tjekke din cykelkurv, taske, lommer eller lignende? Det må chefen godt, men det SKAL have et sagligt formål, det SKAL være rimeligt, og du SKAL informeres om det. Desuden er der grænser for, hvor langt din chef må gå for at undersøge dine personlige ejendele.

Hvornår og hvor meget må de tjekke?

Det kan være en saglig grund, at arbejdspladsen indfører stikprøvekontroller f.eks. af medarbejdernes tasker, hvis formålet er at afsløre tyveri, Der er dog regler, der skal overholdes, hvis chefen begynder at vende bunden i vejret på de ansattes tasker:

  • Kontrol skal foregå via stikprøver. Chefen må ikke gå efter bestemte medarbejdere, og alle skal udsættes på lige fod. Det må altså IKKE være de samme kolleger, der ofte er udsat for kontrol.
  • Vil de kigge f.eks. i din taske eller dit medarbejderskab, skal de have din accept.
  • Kigger de alligevel uden at spørge om lov først, er det en overtrædelse af straffeloven, og du kan derfor anmelde det til politiet. Omvendt kan din arbejdsgiver også tilkalde politiet, hvis der er en begrundet mistanke, og du ikke vil give lov til, at de udfører kontrollen.

Kontrollen skal være rimelig og saglig og må ikke krænke dig, som medarbejder. Det kan f.eks. være rimeligt at kigge i din taske, inden du forlader din arbejdsplads, men det vil være krænkende og ude af proportioner at følge efter dig ud af butikken eller lageret for at kigge i din bil eller cykelkurv. Hvis du som medarbejder afviser en lovlig kontrol, kan det få konsekvenser for din ansættelse. HK anbefaler derfor, at du efterkommer et krav om kontrol. Efterfølgende kan du rejse en sag, om kontrollen har været lovlig.

Få hjælp fra HK

Oplever du at blive overvåget på din arbejdsplads i et omfang, du mener strider mod reglerne, eller har du spørgsmål? Tag fat i din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen, eller ring til din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

Behandling af persondata

Vær opmærksom på, at din arbejdsgivers behandling af dine personoplysninger, f.eks. tjek af din arbejdsmail, logning af din digitale adfærd mv., er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Det indebærer bl.a., at din arbejdsgiver kun kan behandle oplysninger om dig, som du er orienteret om, og som er nødvendige, saglige og driftsmæssigt begrundede.

Aftale om kontrolforanstaltninger

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO (i dag FH) skal virksomhedernes samarbejdsudvalg (SU) fastlægge principperne for brug af persondata.
Betingelser
Uanset om der indgås en aftale eller ej, skal disse betingelser i DA og LO's aftale om kontrolforanstaltninger være opfyldt:

  • Overvågningen skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål.
  • Overvågningen må ikke være krænkende over for lønmodtagerne eller forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper.
  • Der skal være rimelig sammenhæng med kontrollen og den måde, det gøres på (proportionalitet).
  • Er betingelserne opfyldt, kan kontrollen etableres med seks ugers varsel. Hvis formålet med kontrollen forspildes, eller hvis der er tvingende driftsmæssige årsager, kan det ske med kortere varsel. Medarbejderne skal i disse tilfælde orienteres hurtigst muligt.

Sådan er reglerne for overvågning

Der er kameraer overalt, mulighed for aflytning af din telefon, og din chef kan lure på dig på sociale medier. Men hvor langt må din arbejdsplads egentlig gå? HK Handel sætter fokus på overvågning og dine rettigheder i denne og en række andre artikler.

Må chefen lytte med? Om aflytning og overvågning af din medarbejdertelefon.