telefon med at's hotline

Hvis I har brug for hjælp til at forebygge og håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, kan din leder nu ringe til en hotline i Arbejdstilsynet (AT) og tale med en tilsynsførende.

Den nye hotline er målrettet ledere, der har personaleansvar.

HK Stats arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech hilser den nye hjælpetjeneste velkommen.

- Det er et supergodt tiltag, da et godt psykiske arbejdsmiljø er afhængigt af, at lederne er klædt på til at forebygge og håndtere udfordringer med fx stort arbejdspres, uklare krav og roller, konflikter og samarbejdsproblemer, ubehagelige reaktioner fra utilfredse borgere fx digital chikane, så medarbejderne ikke blive stresset eller belastet på anden vis, siger hun.

De tilsynsførende har ifølge AT erfaring fra mange virksomheder på tværs af brancher, som de hvert år besøger. Og det kommer lederne til gode, mener Betina Halbech.

- Viden om og uddannelse i arbejdsmiljø er i mange tilfælde ikke noget som står højeste på lederens dagsorden, selvom de har et særligt ansvar. Derfor er det positivt, at ledere nu kan få sparring og input fra Arbejdstilsynets hotline, når de står i konkrete udfordringer og har svært ved at se, hvilken indsats der skal til.

Den nye hotline kan vejlede i regler om psykisk arbejdsmiljø og oversætte dem til lederens hverdag. Den kan også give hjælp og vejledning i forhold til konkrete udfordringer, som lederen oplever med det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad AT’s hotline ikke kan tilbyde, er konkret rådgivende bistand og mægling eller at være part i en sag.

Samtalen er anonym, den bliver ikke registreret og fører ikke til, at Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Se mere om den nye hotline på AT’s hjemmeside.

Nummeret til AT’s hotline er 70 12 12 88.