pengeseddel på kalender

Da SMV-regeringen til stor forbitrelse for mange danske lønmodtagere, kirkefolk og andre afskaffede store bededag, fulgte der et tilsagn med om kontant afregning for den ekstra arbejdsdag. Nu står det klart, hvordan den økonomiske kompensation for den tabte fri- og helligdag kommer til din og andres lønkonto.

Den skattede fridag er prissat til 0,45 procent af en årsløn. Pengene udbetaler de statslige ansættelsesmyndigheder som et løntillæg to gange om året. Tillægget er netop trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

Tjener du fx 29.000 kroner om måneden, får du altså 130 kroner mere i månedsløn fra og med januar i år. Før skat vel at mærke. Du kommer dog til at vente nogle måneder, før du får glæde af de ekstra penge.

De to årlige udbetalinger vil nemlig falde med lønnen for maj og august. Udbetalingen med lønnen for maj vedrører optjeningsperioden 1. september til 31. maj. Udbetalingen sammen med lønnen for august vedrører optjeningsperioden 1. juni til 31. august.

Første udbetaling af løntillægget med lønnen for maj 2024 vedrører dog optjeningsperioden 1. januar 2024 til 31. maj 2024. Fordi det først er i 2024, at bededagen ryger ud af kalenderen.

Reglerne for det kompenserende løntillæg fremgår af et cirkulære, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendte kort før jul.

I samme cirkulære står, at nogle ansættelsesmyndigheder kommer til at udbetale løntillægget sammen med samlet sammen med udbetaling af særlig feriegodtgørelse hhv. ferietillæg. Det gælder naturligt nok de myndigheder, der har valgt at udbetale særlig feriegodtgørelse, jf. § 10 i statens ferieaftale, eller ferietillæg, jf. ferielovens § 16, stk. 1, jf. §§ 18 og 19, to gange årligt sammen med lønnen for maj og august.