Afskaffelsen af store bededag betyder ikke kun, at det er slut med at holde fri en dag i foråret. Store bededag bliver fremover en arbejdsdag, og du vil derfor blive kompenseret med et løntillæg på 0,45 % af din årsløn. Det svarer til en almindelig arbejdsdag.

Kompensationen trådt i kraft 1. januar 2024

For størstedelen af HK Kommunals medlemmer – som ganske almindeligt fuldtidsansat – skal man arbejde 7,4 timer mere om året, og de vil sandsynligvis blive lagt på den fredag, der tidligere har været store bededag.

Kompensationen for de ekstra timer er netop trådt i kraft med virkning for 1. januar 2024. Det vil være forskelligt fra arbejdsgiver til arbejdsgiver om pengene vil blive udbetalt månedligt eller to gange om året. Spørg din leder eller tillidsrepræsentant.