Hveder

Det er slut med at holde fri på store bededag. Til gengæld får dem, der skal arbejde ekstra, en kompensation.

På trods af stor modstand fra fagbevægelsen er store bededag blevet afskaffet ved lov. Det betyder, at uanset om der før lovindgrebet stod i din overenskomst, lokalaftale eller ansættelseskontrakt, at du har fri på store bededag, så er dagen fra i år en helt almindelig arbejdsdag.

Til gengæld får du en lidt højere årsløn, hvis du nu skal arbejde mere som følge af lovændringen.

Udgangspunktet i den nye lov er, at hvis du skal arbejde mere, så skal du kompenseres tilsvarende. En ekstra arbejdsdag svarer til, at du skal have et tillæg på 0,45% af din sædvanlige årsløn inklusiv arbejdsgiverbetalt pension og diverse tillæg – dog ikke overarbejdsbetaling.

Hvis du er på butiksoverenskomst

Hvis du er omfattet af reglerne for søgnehelligdagsreduktion, så vil du fremover komme til at arbejde mere, fordi der ikke længere vil være en reduktion i arbejdstiden ifm. store bededag. Det betyder, at du skal kompenseres med 0,45% af din årsløn.

Hvis du er på funktionæroverenskomst

Hvis du arbejder på en af HK Handels funktionæroverenskomster, så er store bededag i udgangspunktet ikke en fridag. Det vil sige, at afskaffelsen af store bededag ikke ændrer ved det, der er aftalt i din overenskomst.

Du kan dog godt før lovindgrebet have haft ret til fri på store bededag. Hvis det fx før lovindgrebet har været skrevet jeres lokalaftale, eller hvis det har været skrevet ind i din ansættelseskontrakt. I så fald vil den aftale fremover ikke gælde, og store bededag bliver en helt normal arbejdsdag. Til gengæld skal du så have et tillæg på 0,45% af din årsløn.

Hvis du ikke er på overenskomst

Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst, så er det afgørende, hvad I hidtil har gjort.

Hvis du normalt har haft fri eller fået en timereduktion for at arbejde på store bededag, så skal du have et tillæg på 0,45% af din årsløn, medmindre du er timelønnet. I så fald skal du bare have løn for de timer, du eventuelt arbejder på store bededag.

Hvis store bededag derimod hidtil har været en helt normalt arbejdsdag, så ændrer loven ikke noget for dig, og du skal derfor heller ikke kompenseres.

Tjek din lønseddel

Hvordan kompensationen udbetales, kan være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Din arbejdsgiver kan vælge at udbetale kompensationen løbende fra måned til måned, eller de kan udbetale den enkelte gange om året.
Det er en god ide at holde øje med, om kompensationen bliver udbetalt, og om det er den rigtige størrelse ift. din sædvanlige årsløn. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokalafdeling på 7011 4545.