- I en tid, hvor vi skriger på kollegaer til at hjælpe os i et presset sundhedsvæsen har Region Hovedstaden nemlig meldt om foreløbigt 307 stillingsnedlæggelser og 55 konkrete afskedigelser, skriver formand for HK Kommunal Hovedstaden sammen med 21 andre organisationer i et debatindlæg på Altinget.dk.

Afskedigelserne er en direkte konsekvens af budget 2024 for Region Hovedstaden og af den stramme økonomiaftale mellem regeringen og regionerne. En dyster indgang for 2024.

- Regeringen sparker til et sundhedsvæsen, der i forvejen ligger ned med pressede ventelister og skandalehistorier, der hober sig op. Den virkelighed, hvor regeringen taler om at investere i sundhedsvæsenet, vækker ikke genklang i vores virkelighed, men klinger hult i en tid, hvor stort set alle hospitaler i Danmark står med historiske udfordringer med at levere den behandling, som vi ønsker og som patienterne har krav på, skriver repræsentanterne for de 40.000 ansatte i sundhedsvæsenet.

På regionsrådsmødet den 14. november traf et stort flertal af regionsrådet den beslutning at gennemføre afskedigelserne. Partierne bag budgettet for 2024 var ellers meget tydelige omkring, at "fokus er at friholde hospitalerne for regionale sparekrav". Nu bakker regionen op om de lokale omprioriteringer og afskedigelser i en tid med mangel på medarbejdere, fokus på det gode arbejdsmiljø og fastholdelse og rekruttering.
Det skuffer selv sagt de 22 organisationer.

Region Nordjylland står også for skud

Også i Region Nordjylland har historier om afskedigelser og stillingsnedlæggelser trukket overskrifter og skabt dyb bekymring.
Stillingsnedlæggelserne og afskedigelserne kommer til at påvirke arbejdstempo og faglighed for både administrative og kliniske funktioner. Når der mangler dygtige administrative medarbejdere, så kommer det til at koste tid for de kliniske medarbejdere. For der skal stadig sendes beskeder til patienter og pårørende, bookes møder, laves opfølgning og indsatser for arbejdsmiljø, uddannelse og meget mere.

- Ved at lave hundredvis af stillingsnedlæggelser af vakante stillinger, der ikke er besat, gør man det kun sværere i fremtiden at ansætte de kollegaer, der mangler på afdelingerne. Det er en skjult besparelse, der dækker over den massive mangel på sundhedspersonale, som vores kollegaer mærker hver dag. Det er klart for os, der kender virkeligheden på regionens hospitaler, i psykiatrien og de sociale tilbud, at sammenhængskraften er truet, lyder det fra organisationerne i debatindlægget.

Brug for akutte investeringer

Holdningen fra HK Kommunal Hovedstaden og de andre organisationer er klar.
- Både patienter og medarbejdere har brug for akutte investeringer i sundhedsvæsenet, og ikke drypvise midler, der først gør gavn flere år ude i fremtiden, som regeringen lægger op til med deres 2030-plan, eller manglende anerkendelse fra regionerne af konsekvenserne ved deres valg om at pege på personalet, når de skal finde besparelser. Vores ønsker for det nye år er politikere, der tager sundhedsvæsenets udfordringer alvorligt, med akutfunding i 2024 og kollegaer, til at løfte den store opgave med at sikre danskernes sundhed og trivsel.