Vesthimmerlands Kommune er nu en mere i flokken, som afprøver 4-dages arbejdsugen. Foto: Tom Ingvardsen

Lige som Odsherred, Gentofte, Esbjerg, Solrød og flere andre kommuner hopper Vesthimmerlands Kommune nu også med på 4-dags arbejdsugen.

Byrådet har netop vedtaget, at 2024 bliver et forsøgsår.

I første omgang er det kun medarbejdere i administrationen, der får muligheden, men hvis ellers evalueringen til november er positiv, skal flere faggrupper også have muligheden.

Det er frivilligt, om man vil have en 4-dages arbejdsuge eller være på normal arbejdstid.

Lukket fredag for ikke-planlagte henvendelser

I notatet er rammerne nærmere beskrevet:

  • Der kan aftales faste timer i afdelingen, hvor alle medarbejdere forventes tilgængelige.
  • Den gennemsnitlige arbejdstid er 74 timer over 2 uger, og der er mulighed for at lægge sin arbejdstid fleksibelt indenfor intervallet -10 timer og +20 timer. Overskrides intervallet, kan det kun ske efter aftale med nærmeste leder.
  • Der er ½ times betalt pause pr. arbejdsdag + betalt kaffepause på 10 minutter på torsdage.
  • Fredag er der lukket for ikke-planlagte borgerhenvendelser og i videst muligt omfang fri for interne møder på de administrative arbejdspladser. Man kan vælge at lægge arbejdstimer om fredagen eller holde helt fri, hvis timerne placeres andetsteds.
  • Har man en vagttelefon i afdelingen, skal denne bemandes i det nødvendige omfang.
  • Det aftales med nærmeste leder og i medarbejdergruppen, hvordan man bedst benytter sig af hjemmearbejde og virtuelle møder.
  • Det fremgår altid tydeligt af Outlook-kalenderen, hvornår man arbejder, hvor man er, og hvordan man træffes.

 

Ledelsen har desuden lavet en Q&A om problematikken.Læs den her