- Da jeg tog Fremtidens HK’er blev jeg helt klart bevidst om nogle ting, jeg ikke vidste før, fortæller Safija Hamidovic, der er skolesekretær i Fredericia Kommune. Hun er interesseret i teknologi og har både taget HK Kommunals elektroniske teknologi-kursus Fremtidens HK’er og top up modulet Fremtidens digitale administration, der giver 10 ETCS-point hos Komponent.

- Jeg blev meget nysgerrig på teknologi og faktisk bidt af det. Det er smart, fordi man kan spare rigtig mange timer i sit arbejde, som man kan bruge på andre ting. Jeg er blevet meget bevidst om, at der er mange arbejdsgange, der kan forbedres med automatisering, forklarer Safia Hamidovic.

Nu kan du også komme i gang med Chatgpt

Fremtidens HK’er har siden coronatiden været digitalt, så man kan tage modulerne helt fleksibelt, når det passer ind i ens hverdag. Men som det er med teknologier, kommer der hele tiden nye til. Derfor er Fremtidens HK’er netop blevet opdateret med et nyt modul om generativ kunstig intelligens, der tager udgangspunkt i Chatgpt.

Lene Roed, der er formand i HK Kommunal mener, at nøglen til en succesfuld digitalisering ligger gemt i den svære kunst at få omsat de administrative processer til digital udvikling.

- Vi håber på, at vi kan give vores medlemmer en god introduktion og forståelse for arbejdet med nye teknologier, så de kan føle sig godt klædt på dagens og fremtidens arbejdsmarked. Der findes ikke tilsvarende kurser andre steder, og derfor er det også en enestående chance for at få sat gang i digitaliseringen, siger Lene Roed.

Smutvej til videreuddannelse

Og når man har gennemført Fremtidens HK’er, vil medarbejderne også kunne benytte sig af en ”smutvej” til videreuddannelse, hvis de samtidig gennemfører HK's onlinekurser ”Grundlæggende teknologiforståelse” og "Udvidet teknologiforståelse". Find forløbene her.

Her vil det være muligt at få merit til kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” hos Komponent. Det betyder, at medarbejderne kan gennemføre uddannelsen til 10 ECTS-point på kun 5 dage fremfor 10.
Det er en helt unik aftale, som HK Kommunal har indgået med Komponent.

- Det gør det endnu lettere for medarbejderne at videreuddanne sig hurtigt, og derigennem bringe sig selv i spil i forhold til den automatisering og digitalisering, som lige nu foregår på det kommunale arbejdsmarked. Derfor håber vi også, at medlemmerne tager udfordringen op og vælger at kaste sig ud i videreuddannelsesforløbet, siger Lene Roed.

Safija Hamidovic har både gennemført online-kurserne og top up-modulet, og hun bruger i høj grad sin teknologiforståelse i sit daglige arbejde og deler gerne ud af den.

- Jeg ville gerne sprede min viden ud i sekretærgruppen, så vi har lavet en temadag blandt alle skolesekretærer i Fredericia Kommune. Her har vi kigget på arbejdsprocesser og snakket om hvilke opgaver, vi kan automatisere. Og det er da blevet til en del, fortæller Safia Hamidovic. Hun understreger, at gevinsterne er der – men at det er vigtigt, at der hele tiden er mennesker, der vedligeholder robotterne.

Log på MitHK, og tag kurset Fremtidens HK'er. 

FAKTA og links

3 trin i medarbejdernes digitale udvikling

Du og dine medarbejdere kan blive meget klogere på både Fremtidens HK'er og de andre kurser og moduler her.

Online-kursus: Fremtidens HK'er

Kurset tilbyder deltagerne viden om de teknologier, der er på vej ind på de kommunale og regionale arbejdspladser. De får den nødvendige viden, så de kan bringe sig selv i spil på egen arbejdsplads i forhold til udvikling af digitalisering og automatisering.

Med kurset får de blandt andet kompetencer til at vurdere om teknologierne kan anvendes i dine og kollegers arbejdsopgaver.

Kurset kommer til at ligge tilgængeligt på MitHK.

Online-kursus: Grundlæggende teknologiforståelse

Kurset ”Grundlæggende teknologiforståelse” giver deltagerne viden om, hvordan robotterne arbejder. De får også skærpet dit blik for, hvor det er relevant at lade robotter og anden automatisering arbejde for dig. Dette kursus ruster deltagerne til at være en aktiv del af implementeringen af robotter og andre former for automatiseringer Find kurset her: Grundlæggende teknologiforståelse på hk.dk

Modul på Kommunom: Fremtidens digitale administration

På kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” lærer deltagerne blandt andet at finde de digitale gevinster og effektivisere ved arbejdsgangsanalyser. De bliver på modulet klædt på til at udarbejde konkrete forslag til digitalisering af egen arbejdsplads herunder at vurdere de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser.

Samtidig får de en forståelse af, hvordan digitaliseringen påvirker organisationen og kulturen på arbejdspladsen, og hvordan kolleger reagerer i forbindelse med indførelsen af nye effektive arbejdsgange.

Læs alt om modulet hos Komponent
Vis mere