soldat med gevær

Det skal være mere attraktivt at arbejde i forsvaret. Politikerne prioriterer derfor nu 3,5 milliarder til rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Foto: Christian Sundsdal.

Forsvaret skal være en moderne og attraktiv arbejdsplads med gode karriereveje, hvor medarbejderne gerne vil blive.

Sådan lyder det i den første delaftale i forsvarsforliget, der blev præsenteret torsdag aften den 18. januar. Her har forligskredsen aftalt, at der afsættes 16 milliarder kroner, der blandt andet skal gå til rekruttering og fastholdelse, flere droner, nødvendige investeringer i bygninger, en dansk ammunitionsfabrik og et stærkere luftværn.

- Det er en aftale til cirka 16 milliarder kroner over de næste 10 år, som gør, at vi begynder at investere i de mange ting, der er brug for i dansk forsvar. (..) Det er også en fastholdelses- og rekrutteringspakke, så vi kan sikre, at vores medarbejdere har lyst til at være del af Forsvaret i fremtiden, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) ifølge DR.

Spændende opgaver og jobmuligheder for HK’ere

3,5 milliarder prioriteres i delaftalen til rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Og det politiske fokus på personalet er positivt, men også helt nødvendigt, mener formand i HK Stat Rita Bundgaard.

- Det er godt, at politikerne nu tager ansvar for at levere noget konkret, der kan medvirke til at genoprette forsvarets fundament, og der er gode og vigtige tiltag i delaftalen.

- Der venter et meget stort arbejde, men også mange spændende opgaver og jobmuligheder for forsvarets HK-ansatte. I HK Stat har vi medlemmer, som varetager nøgleroller i alle dele af forsvaret, og det glæder mig at der er politisk fokus på at alle faggrupper kan og skal bidrage til, at vi i fællesskab kan genopbygge og styrke Danmarks forsvar, siger Rita Bundgaard.

HK’erne i forsvaret løser alle former for administrative opgaver, løn, bogholderi, regnskab, HR, indkøb, it, drift, logistik og meget andet.

- Vi håber meget, at det kan medvirke til at løse nogle af de meget store personaleudfordringer på området. Medlemmer og tillidsvalgte er klar til at tage fat og bidrage konstruktivt i det vigtige arbejde med at ruste forsvaret til nye udfordringer i verden omkring os, siger hun.

Forsvarsforliget løber fra 2024-2033, og den samlede økonomiske ramme udgør cirka 155 milliarder kroner i perioden.

FAKTA

Forsvarsforliget for 2024-2033 og den første delaftale

Regeringen og aftalepartierne ønsker, at Danmark hurtigere skal tage et større ansvar for dansk forsvar og sikkerhed og er derfor enige om at løfte forsvarsforligets økonomiske ramme, så der – sammen med tidligere aftaler – er afsat midler svarende til 2 pct. af BNP til forsvar og sikkerhed i hele forligsperioden 2024-2033.

Aftaleparterne er enige om at løfte den økonomiske ramme i forsvarsforliget med 2,9 mia. kr. i 2028 og 2,0 mia. kr. i 2029, så den samlede økonomiske ramme udgør ca. 155 mia. kr. i perioden frem til 2033.

Den første delaftale på 16 milliarder sætter blandt andet 9,7 milliarder kroner af til
 - Kortrækkende luftværn til Hærens brigade til bedre beskyttelse mod lufttrusler.

-Anskaffet langtrækkende droner til overvågning og efterretningsindhentning i Arktis og Nordatlanten.

-Anskaffet nærluftforsvarsmissiler til Søværnets skibe.

3,5 milliarder til personaletiltag
3,5 milliarder kroner afsættes til rekruttering, fastholdelse og uddannelse.
- Nyt bemandingssystem med mere målrettet styring af personelressourcer.
- Styrket mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for geografisk fleksibilitet hos medarbejdere.
- At nedbringe den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemmeværnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.
Det er ifølge delaftalen ’særligt væsentligt, at Forsvaret får bedre mulighed for at uddanne faglærte militære medarbejdere, da reparation og vedligeholdelse af materiel er helt afgørende for Forsvarets operative indsættelsesevne.’ Derfor en del af beløbet til bl.a:
- At uddanne ufaglært personel fra konstabel- og sergentgruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn.
Det fremgår af delaftalen, at”….aftalepartierne enige om, at personeludfordringen på forsvarsområdet tilsiger, at arbejdsopgaver i højere grad tilrettelægges efter, at militære medarbejdere prioriteres til løsning af militære opgaver. Aftaleparterne er derfor også enige om, at opgaver, der også kan løses af andre personalegrupper end militære medarbejdere fremadrettet i højere grad varetages af andre”.
Der er også afsat midler til genetablering af Elling ammunitionsfabrik for at styrke Danmarks forsyningssikkerhed af ammunition.

 

Vis mere