Et langt stykke af vejen har ledelsen styr på de forebyggende procedurer for håndtering af vold på jobbet i mødet med borgerne. Foto: Lars Pryds.

Arbejdstilsynet har givet Jobcenter Brøndby et påbud i forhold til at forebygge vold på jobbet i mødet med borgerne. Det skriver DKNyt.

Ledelsen har et langt stykke hen ad vejen styr på forebyggende procedurer for håndtering af vold og trusler. Der er udarbejdet retningslinjer, lavet pjecer og gennemført introduktioner for nyansatte.

Problemet er, at der ikke bliver ført tilsyn med, om de ansatte også overholder retningslinjer og procedurer i praksis.

Falsk tryghed

DKNyt skriver bl.a., at de ansatte har adgang til alarmer, som de kan have med sig. Det er dog ikke alle, som husker at tage dem med, når de har møder med borgerne. Nogle ansatte oplever alarmerne som en falsk tryghed, fordi det ikke er alle, som er instrueret i at komme en kollega til undsætning.

Kommunen er påbudt at sikre, at de ansatte får tilstrækkelig oplæring i at forebygge vold i arbejdet med borgerne, der både kan være aktive misbrugere, psykisk syge, bandemedlemmer eller kriminelle med aggressiv og truende adfærd.

Derudover skal pixi-udgaver med de væsentligste instrukser hænge synligt på kontorerne.